Uppdrag att sprida Våga göra skillnad – slutredovisning (2016:05)

För att barn och unga ska få tillgång till ett liv utan våld och förtryck, krävs det att myndigheter och organisationer tar fram fungerande arbetsrutiner som implementeras i ordinarie verksamhet samt att yrkesverksamma har kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

I denna rapport redovisas arbetet med regeringsuppdraget att sprida vägledningen Våga göra skillnad - om skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland