Slutrapport – Våga göra skillnad (2014:30)

Vägledningsuppdraget består av fyra olika uppdrag. I denna slutrapport ligger fokus på övergripande reflektioner och slutsatser från vägledningsuppdraget som Länsstyrelsen Östergötland drivit och utvecklat under perioden 2011-2014, samt tankar kring hur arbetet kan utvecklas.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland