Våld i hederns namn – Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Just nu håller vi på att revidera denna publikation, den kommer finnas tillgänglig för beställning och nedladdning igen när detta arbete är klart.

Handboken riktar sig till tjänstemän och arbetsgivare inom bland annat skolan, socialtjänsten och polisen. Den förmedlar kunskap om hedersproblematiken och kan utgöra ett stöd i mötet med den utsatta flickan och i det praktiska arbetet med att ta fram egna handlingsplaner.

Publicerad: 2010 Länsstyrelsen Östergötland