Vänd dem inte ryggen – Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Syftet med det här utbildningsmaterialet är att höja medvetenheten och kompetensen hos olika personalgrupper för att behoven av stöd och hjälp hos de personer som är utsatta för hedersrelaterat våld bättre ska tillgodoses. Socialstyrelsen 2014.

Publicerad: 2014 Socialstyrelsen