Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland