Ideella organisationer

Ideella organisationer utgör ett oerhört viktigt stöd till barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. De är också en viktig samverkanspart i arbetet med att ge stöd, vård och skydd till barn och unga.

Nedan finns en lista över organisationer som du kan ta kontakt med.

Brottsofferjouren – www.boj.se
Organiserar cirka hundra lokala brottsofferjourer som ger information, hjälp och stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen.

Elektra / Fryshuset – elektra.fryshuset.se
Elektra är en feministisk och antirasistisk organisation som bekämpar hedersförtryck.

Glöm aldrig Pela och Fadime – gapf.se
Arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor och -flickor, genom att informera dem om deras rättigheter och möjligheter till hjälp från svenska samhället. Arbetar också med rådgivning.

Hedersrelaterat våld p.g.a. sexuell läggning / RFSL – www.rfslskane.se/sex-lust-och-halsa/heder
Information, kunskap och stöd till unga HBT-personer i Sverige och som är utsatta för hedersrelaterat våld.

Kvinnofridslinjen – www.kvinnofridslinjen.se
Nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även för anhöriga eller vänner. Gratis och öppet dygnet runt.

Kärleken är fri / Rädda Barnen – www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/hedersrelaterat-vald
Rädda Barnens värderingar bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Linna-mottagningen – kvinnonet.net
Erbjuder stöd och skydd till tjejer och killar 13-25 år utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot och våld.

Nationell tjejjoursportal – www.tjejjouren.se
Webbsida där unga tjejer kan få stöd, ställa frågor och komma i kontakt med en tjejjour.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer – www.roks.se
Organiserar cirka hundra lokala kvinno- och tjejjourer som ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn.

Rädda Barnens informationssida för elever i grundskola och gymnasium – dinarattigheter.se

Somaya kvinno- och tjejjour – www.somaya.se
Erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. Arbetar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

TRIS-tjejers rätt i samhället – www.tris.se
Arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

UKV – Unga Kvinnors Värn – www.ukv.se
Unga Kvinnors Värn är en stiftelse som driver psykosocial stödverksamhet i form av skyddat boende och träningslägenheter för unga kvinnor – 18 och 30 år med begränsningen inga barn och inget missbruk – som utsatts för våld och hot. UKV har specialkompetens inom hedersrelaterad våldsproblematik och människohandel.

Unizon – www.unizon.se
Samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om våld, genus och makt.