Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet samt ansvar för att se till att personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får det stöd och den vård och behandling som de behöver.

Detta gäller alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, bland annat primärvården, akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin, elevhälsan och ungdomsmottagningar. I och med det behöver våldsutsatthet definieras som ett ansvarsområde och rutiner och riktlinjer för det arbetet behöver fastställas inom alla verksamheter.

Läs mer om hälso- och sjukvårdens anmälningsskyldighet här.

Hälso- och sjukvårdens arbete mot könsstympning

Läs mer om hur hälso- och sjukvården kan arbeta mot könsstympning