Särskilt viktigt vid utredning av hedersrelaterad brottslighet

Vid misstanke om och utredning av hedersrelaterade brott finns det några aspekter som är särskilt viktiga att ha med sig. Det rör t.ex. den kollektiva karaktär som dessa brott ofta har samt hur man utifrån detta behöver tänka kring risk och skydd. Att ha kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld och dess olika uttryck är också centralt i arbetet med att säkerställa bevisning.