Läkarundersökning

Utifrån inkomna uppgifter i ärendet kan åklagaren besluta om rättsmedicinsk undersökning och inhämtande av rättsintyg.

I de fall det gäller misstänkt könsstympning är det viktigt att målsäganden undersöks av en läkare med särskild kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Unga flickors genitalier undersöks vanligtvis inte och det kan därför vara svårt att identifiera vad som kan falla inom ramen för normala avvikelser i flickors genitalier och vad som kan vara resultat av könsstympning.