Myndig ung kvinna/ung man inte som inte uttrycker att hon/han utsatt för brott men lever med kontroll och begränsningar

Lyssna på den unga kvinnans eller unge mannens syn på sina rättigheter och krav från familjen och släkten. Gör henne/honom medveten om vilka rättigheter en myndig person har enligt svensk lagstiftning. Vilka alternativ ser hon/han i sin framtid?

Stöd den unga kvinnans eller unge mannens medvetenhet och egen kraft genom att

 • Samtala om varför hon/han vill gå sin egen väg.
 • Göra henne/honom medveten om vad som krävs för att hon ska vara så säker som möjligt.
 • Vilka skyddsåtgärder finns och vilket skydd behöver hon?
 • Samtala ingående om hur den nya, fria situationen kan gestalta sig.
 • Vem kan hon/han vända sig till när hon/han känner sig ensam och längtar hem?
 • Hur kan man bygga upp ett nytt nätverk på en ny bostadsort?
 • Samtala om hur föräldrarnas inställning till hennes/hans frihet kan förändras. Diskutera taktik för detta förändringsarbete: Vilka argument är bra att använda? Vilken tidpunkt är lämplig? Hur ska det läggas upp? Vilka är viktiga att påverka först? Vilka kan hjälpa henne/honom med att påverka föräldrarna?

Stöd den unga kvinnan/unge mannen praktiskt genom att

 • Hjälp henne/honom att hitta andra som kan vara ett stöd: socialtjänst, kvinno- och tjejjour, ungdomsmottagning, sjukvård, ideella organisationer, privat personer.
 • Se till att ansvarig myndighet/organisation hjälper till aktivt och konkret med praktiska förberedelser inför en eventuell flytt.
 • Dokumentera vad som har framkommit under arbetets gång. Dokumentationen kan vara viktig kunskap vid rättegångar och för de som tar över stödansvaret.
 • Till sist, när en eventuell flytt eller brytning skett: låt andra ta över stödansvaret helt. Skolans personal behöver inte veta hur det går för henne/honom när man säkert vet att andra ställer upp.