Myndig ung kvinna/ung man utsatt för brott

Om skolan får signaler om att en myndig ung kvinna eller ung man är utsatt för olaga tvång, hot, våld, riskerar att utsättas för barnäktenskap/tvångsäktenskap, riskerar att utsättas för könsstympning eller lider av konsekvenser av att ha blivit könsstympad måste berörd lärare berätta om att hjälp finns att få och uppmuntra men även motivera eleven att ta kontakt med elevhälsan. Elevhälsan ska i sin tur erbjuda hjälp enligt skolans handlingsplan.

  • Träffa den unga kvinnan eller unge mannen ensam och lyssna på hennes/hans berättelse.
  • Ta hennes/hans information på stort allvar och ge känslomässigt stöd.
  • Informera henne/honom om vilket stöd och skydd hon/han kan få från till exempel socialtjänst, polis, ungdomsmottagning och frivilligorganisationer.
  • Om den unga kvinnan eller unge mannen känner osäkerhet är det bra om någon från skolan kan följa med som stöd vid myndighetskontakt. Av säkerhetsskäl och för att den utsatta ska känna sig trygg kan det vara att föredra att socialtjänst eller polis kommer till skolan.
  • Följ upp att den unga kvinnan/unge mannen får det skydd och stöd hon/han har rätt till och behov av.