Omyndig flicka/pojke inte utsatt för brott – barn i riskzon

Om något brott ännu inte skett finns som regel tid för förändring och utveckling. Du kan få en tydligare bild över flickans respektive pojkens situation genom att ställa frågor.

Till flicka

 • Hur begränsas hennes livsrum?
 • Vilka regler och krav gäller för henne?
 • Vilka bestraffningar sker vid regelbrott?
 • Är hon utsatt för bevakning?
 • Har föräldrarna bestämt hennes framtid vad gäller utbildning, boende och äktenskap?

Lyssna på flickans och syn på sina egna och sina ev. syskons rättigheter. Hur överensstämmer dessa med barnkonventionen och svensk lagstiftning? Vilka möjligheter finns det att åtnjuta dessa rättigheter men samtidigt vara kvar hos sin familj? Det är viktigt att skolan tar ställning för elevens rättigheter.

Till pojke

 • Hur begränsas hans livsrum?
 • Vilka regler och krav gäller för honom?
 • Vilka bestraffningar sker vid regelbrott?
 • Upplever han påtryckningar att själv utdela bestraffningar mot en syster eller kusin?
 • Tvingas han bevaka till exempel en syster eller släkting?
 • Har föräldrarna bestämt hans framtid vad gäller utbildning, boende och äktenskap?

Lyssna på pojkens syn på sina egna och sina systrars rättigheter. Hur överensstämmer dessa med barnkonventionen och svensk lagstiftning? Vilka möjligheter finns det att åtnjuta dessa rättigheter men samtidigt vara kvar hos sin familj? Det är viktigt att skolan tar ställning för elevens rättigheter.