Omyndig flicka/pojke utsatt för brott

Om skolan får signaler om att den omyndiga flickan eller pojken är utsatt för olaga tvång, hot, våld, riskerar att utsättas för barnäktenskap/tvångsäktenskap, riskerar att utsättas för könsstympning  lider av konsekvenser av att ha blivit könsstympad, måste berörd lärare berätta om att hjälp finns att få och se till eleven att får kontakt med elevhälsovården. Elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

  • Träffa flickan eller pojken ensam och lyssna på hennes/hans berättelse.
  • Ta flickans eller pojkens information på stort allvar och ge känslomässigt stöd.
  • Kontakta socialtjänsten och eventuellt polisen. Tänk på att anmälan till socialtjänsten bör göras skriftligt. Detta är ett sätt att själv bli medveten om vilka uppgifter man lämnar och vad man går vidare med.
  • I anmälan till socialtjänst och polis har skolan stor nytta av den dokumentation som skolan har fört under arbetets gång. Informationen är också till nytta för dem som övertar stödansvaret och vid en eventuell rättegång.

Det finns två öppna frågor som är bra att använda inledningsvis

  • Vad vill du göra som du inte får göra?
  • Vad måste du göra som du inte vill göra?