Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Kursen är interaktiv och innehåller filmer och inspelade röstinslag. Du kan navigera mellan olika delar eller repetera ett avsnitt genom att använda dig av menyn. Hela kursen är inläst med speakerröst. Kursen tar cirka 75 minuter utan avbrott.

Just nu kan det vara problem med att titta på webbutbildningen i webbläsaren Internet Explorer, däremot fungerar det i Google Chrome.

Klicka här, eller på bilden nedanför för att komma till webbutbildningen

Som ett komplement till kursen har Länsstyrelsen Östergötland utbildningsfilmer som du hittar här. Dessa filmer finns även översatta till 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Länsstyrelsen har även material som du kan ladda ner eller beställa här.

webbutb