Organisation

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan 2022 bedrivs arbetet av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån en regeringsförordning.

Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta.

Att ge stöd på generell nivå till yrkesverksamma som i sin verksamhet hanterar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck är en annan uppgift. Detta ges bland annat via en nationell stödtelefon för yrkesverksamma.

Centrumet ska också regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området.

En ytterligare uppgift är att samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Ett nytt ansvarsområde är att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion dit enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan vända sig för råd och vägledning på generell nivå. 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat förtryck består av Enheten för stöd och samverkan och Enheten för utredning och analys och är placerat vid Länsstyrelsen Östergötland.

Förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Tidigare organisation

Mellan 2014 och 2022 bedrevs arbetet av ett nationellt kompetensteam, med uppdrag att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor samt bistå med kunskap och kompetens på området. Läs mer om tidigare regeringsuppdrag.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.