Kontakta oss

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping
010-223 50 00
social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontaktpersoner

Eva Asmar

Jämställdhetshandläggare 010-223 52 84

Anissa Mohammed Hassan

Sakkunnig könsstympning 072-3364146

Johan Viklund

Informatör 010-223 52 86

Juno Blom

Utvecklingssamordnare 010-223 52 78

Martina Gavranovic

Handläggare 010-223 57 72