Ideella organisationer

Ideella organisationer kan utgöra ett viktigt stöd till barn, unga och vuxna som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.

Nedan finns en lista över organisationer som du kan ta kontakt med både som yrkesverksam eller om du själv befinner dig i en svår situation.

Här listas dels organisationer som erbjuder rådgivning, stödverksamhet, skyddat boende och/eller jour-/stödtelefon i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Dels de som arbetar informerande/utbildande när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld, eller inom ett bredare ämnesområde. Och de organisationer som gör både och.

Organisationer med stödverksamhet, jourtelefon m.m

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Telefon: 08-711 60 32, 070-000 93 28
Webbplats: gapf.se

GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för– eller berörda av hedersrelaterat våld. Riksorganisationen GAPF har arbetsgrupper eller kontaktpersoner i Malmö, Göteborg, Uppsala, Örebro, Falun, Västerås, Söderhamn, Katrineholm och Stockholm. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar GAPF med informationsspridning och opinionsbildning.

Linnamottagningen/Kvinnors nätverk

Du kan nå Linnamottagningen på den rikstäckande jourtelefonen 8–22 (efter 17 endast akuta ärenden).

Telefon: 020-40 70 40
Webbplats: kvinnonet.net

Linnamottagningen har sedan 1998 gett stöd, skydd och rådgivning till tjejer och killar som utsätts för kontroll, hot och våld från familj, släkt och andra närstående. Linnamottagningens stöd och skydd är både akut och mer långsiktigt. De erbjuder psykosociala stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, skyddade boenden, praktisk hjälp samt aktiviteter. Även yrkesverksamma kan vända sig hit för rådgivning, handledning och utbildning.

Kvinnors rätt

Telefon: 073-728 68 93
Webbplats: kvinnorsratt.se 

Kvinnors Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades år 2001. Syftet är att hjälpa unga flickor, pojkar och kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. De har erfarenhet av att erbjuda hjälp, stöd och rådgivning och fungerar som en länk mellan den hjälpsökande individen och myndigheter.

Kärleken är fri – Rädda Barnen – stödchatt för barn och unga

Chatten är till för barn och unga som behöver stöd eller hjälp. Du som barn eller ungdom kan fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.

Webbsida med chatt: raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri 

RFSL Stödmottagning

Telefon: 020-34 13 16
Webbsida: rfsl.se/verksamhet/stod/stodmottagning 

RFSL Stödmottagning finns till för hbtq-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. På RFSL Stödmottagning har alla anställda utbildning i och stor erfarenhet av samtal med hbtq-personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De erbjuder stödsamtal, medföljning och kontakt med vård och myndigheter och skyddat boende. Du som ringer kan vara anonym och samtalen är kostnadsfria.

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar. De talar flera språk.

Telefon: 020-81 82 83
Webbplats: somaya.se

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Somaya möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, religion eller utbildningsnivå och arbetar för att varje person ska äga makten över sitt liv.

Terrafem

Telefon: 020-52 10 10
Webbplats: terrafem.org 

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

TRIS

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 08:00-18:00: 0774-40 66 00
Webbplats: tris.se

TRIS – tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens i att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS tar emot samtal från hjälpsökande ungdomar, kvinnor samt HBTQ-personer. Jourverksamheten vänder sig till alla i landet; yrkessamma som enskilda individer, som är i behov av råd och stöd. TRIS har även ett tillfälligt boende/skyddat boende för kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par från 18 år samt medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot och förtryck.

Unga Kvinnors Värn – UKV

Telefon: 08-652 99 98
Webbplats: ukv.se

Unga Kvinnors Värn är en stiftelse som driver psykosocial stödverksamhet i form av skyddat boende och träningslägenheter för unga kvinnor mellan 18 och 30 år med begränsningen inga barn och inget missbruk – som utsatts för våld och hot. UKV har specialkompetens inom hedersrelaterad våldsproblematik och människohandel. De sätter skydd, trygghet och säkerhet högt och har därför hemlig adress, larm och bevakad ytterdörr.

Andra verksamheter

ActionAid Sverige

ActionAid har funnits i Sverige sedan 2006 och deras nationella verksamhet fokuserar på att bekämpa kvinnlig könsstympning. Arbetet bygger på att skapa trygghet, öppenhet och attitydförändringar, för att i förlängningen sätta stopp för den skadliga traditionen.

Webbplats: actionaid.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Du kan kontakta brottsofferjouren även om du inte är säker på att det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält brottet för att få stöd.

Webbplats: brottsofferjouren.se

Elektra

Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever med hedersrelaterat förtryck och våld. Elektra kan ge dig som är utsatt stöd och arbetar även förebyggande med attitydpåverkande processer för unga som lever i en hederskontext. Både killar och tjejer kan vända sig hit.

Webbsida: fryshuset.se/verksamhet/elektra

Freezone Sweden

Freezone Sweden är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Sedan 2013 arbetar de med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, stärka barns och ungas rättigheter och främja psykisk hälsa. FreeZone Sweden tillhandahåller kunskap och metoder till yrkesverksamma för att arbeta förebyggande, stärkande och rättighetsbaserat med unga som lever med hedersnormer. De vill verka för att unga ska ha möjlighet att utvecklas och växa i trygghet, forma sin identitet och göra sina egna livsval. 

Webbplats: freezonsweden.se

Hela blomman

Hela Blomman är en ideell förening som startades år 2017 och är skapad av ungdomar för ungdomar. De finns för att vägleda och stötta både tjejer samt kvinnor som har blivit utsatta eller riskerar att bli utsatta för kvinnlig könsstympning. Syftet med föreningen är även att på olika sätt upplysa om ämnet i samhället. Hela Blomman jobbar aktivt mot KKS.

Webbplats: helablomman.se 

Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer

Hos tjej-, ungdoms och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla jourkvinnor/jourtjejer har tystnadsplikt.

Webbplatser:
Unizon 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige:
Tjejjourer 

RFSL Rådgivningen Skåne

RFSL ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. Är du hbtq-person och utsätts för kränkningar eller våld av din familj eller släkt kan du kontakta RFSL. De som svarar har tystnadsplikt och god kunskap om problematiken.

Telefon: 040-611 99 50 
Webbplats: radgivningenskane.rfsl.se

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU har runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet.

Webbplats: rfsu.se
Om heder och våld på rfsu.se

Varken hora eller kuvad

VHEK är en ideell förening och en avdelning av den internationella organisationen, Ni Putes Ni Soumises. Föreningen vänder sig särskilt till tonårsflickor och unga kvinnor bosatta i ekonomiskt och socialt utsatta förorter och som lever under ett patriarkalt förtryck.

Webbplats: vhek.se 

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.