Till dig som är utsatt eller riskerar att utsättas

I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv.

Vi vet att det inte är så idag. Vi vet att det finns barn och unga som inte får vara med på alla skollektioner, välja vilka kläder de vill ha på sig, umgås med vänner som de väljer, älska den de vill, ha pojkvän eller flickvän, får bestämma över sin egen kropp och sexualitet och som måste gifta sig med någon som familjen väljer eller godkänner.

Till dig vill vi säga: Du har rätt att bestämma över ditt eget liv, älska vem du vill, bestämma över din egen kropp och dina drömmar. Vi vill att du ska veta att mänskliga rättigheter och barns rättigheter också är DINA rättigheter.

Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få och samhället har ett stort ansvar i att hjälpa, stötta och skydda dig oavsett vem du är och var i landet du bor.

Du kan vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor.

Det finns många olika ställen dit du kan vända dig för att få information och stöd. Förutom det stöd från exempelvis socialtjänst, elevhälsa eller ungdomsmottagning som finns i alla kommuner kan du kontakta en del verksamheter via telefon och chatt oavsett var du bor. I vissa kommuner finns det också särskilda verksamheter som riktar sig direkt till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Du har möjlighet att vara anonym och ringa, mejla eller chatta med socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polisen eller en ideell organisation och få information och stöd utan att berätta vem du är. 

För dig som är under 18 år är det viktigt att känna till att de som träffar barn och unga i sitt arbete är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de känner en oro för deras situation. Om du är rädd för att någon ska veta att du har sökt hjälp är det bra att berätta det första gången man träffar den som ska hjälpa.  

Socialtjänsten

Kontaktuppgifter och information om stöd från socialtjänsten hittar du enklast genom din kommuns webbplats. Koll på soc är en särskild webbplats riktad till barn och unga där du kan läsa mer om socialtjänstens arbete, vilken form av stöd och skydd som de kan hjälpa dig med och hur du kan få kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Hälso- och sjukvården

Kontaktuppgifter och information om stöd från hälso- och sjukvården i din region hittar du enklast genom 1177 Vårdguiden. Du kan också läsa mer om stöd och hjälp från exempelvis ungdomsmottagning och elevhälsa på Umo.se.

Polisen

Polisen når du på på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112. På polisens webbplats hittar du mer information och stöd om du har blivit utsatt för hedersrelaterade brott.

Regionala stödverksamheter

I vissa städer har det utvecklats särskilda verksamheter som riktar sig till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Göteborg

Bor du i Göteborg och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du få hjälp av något av stadens sex Resursteam heder. Ring till Kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 så hjälper de dig vidare. Efter kontorstid kan du vända dig till Socialjouren på telefon 031-365 87 00.

Malmö

Bor du i Malmö och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du kontakta Resursteam heder på telefon 0723-71 22 49. Du kan också mejla till resursteam.heder@malmo.se

Stockholm

I Stockholms län kan du som är mellan 13 och 26 år och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck vända dig till Origo. Du når Origo på telefon 020-25 30 00 och du kan också ställa frågor anonymt.

Västmanland

Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland (CMHV)
Telefon: 021-39 87 62, öppen måndag till fredag klockan 10:00-15:00.
E-post: cmhv@vasteras.se

Utrikesdepartementet

– När du eller en person du känner förts ut ur landet mot sin vilja

Riskerar du eller någon du känner att bli bortgift eller kvarhållen mot sin vilja i utlandet? Ta din oro på allvar och prata med en vuxen du litar på. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands.

UD i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att hjälpa svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som t.ex. hålls kvar mot sin vilja utomlands. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands. Om du eller någon du känner utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet så kan du kontakta svenska ambassaden eller UD för att prata om vilka möjligheter det finns att hjälpa dig eller den utsatta personen att återvända till Sverige. Det senare görs tillsammans med myndigheter på din/personens hemort, t.ex. socialtjänsten.

Kontaktuppgifter till samtliga svenska ambassader och konsulat.

UD har en jour, där någon alltid svarar dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan du vända dig i en akut nödsituation: 08-405 50 05.

Det finns också ideella organisationer som kan hjälpa och ge dig stöd. Läs mer om hur du kan kontakta ideella organisationer och myndigheter här nedanför (i alfabetisk ordning).

Organisationer med jourtelefon, -chatt eller -mejl

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

GAPF är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. GAPF vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män som på ett eller annat sätt är utsatta för– eller berörda av hedersrelaterat våld. Riksorganisationen GAPF har arbetsgrupper eller kontaktpersoner i Malmö, Göteborg, Uppsala, Örebro, Falun, Västerås, Söderhamn, Katrineholm och Stockholm. Förutom att hjälpa de utsatta jobbar GAPF med informationsspridning och opinionsbildning.

Telefon: 08-711 60 32, 070-000 93 28
Webbplats: gapf.se

Linnamottagningen/Kvinnors nätverk

Linnamottagningen har sedan 1998 gett stöd, skydd och rådgivning till tjejer och killar som utsätts för kontroll, hot och våld från familj, släkt och andra närstående. Linnamottagningens stöd och skydd är både akut och mer långsiktigt. De erbjuder psykosociala stödsamtal, hjälp i kontakten med myndigheter, skyddade boenden, praktisk hjälp samt aktiviteter. Även yrkesverksamma kan vända sig hit för rådgivning, handledning och utbildning.

Du kan nå Linnamottagningen på den rikstäckande jourtelefonen 8-22 (efter 17 endast akuta ärenden). Mottagningen har HBT- och kulturkompetens.

Telefon: 020-40 70 40
Webbplats: kvinnonet.net

Kvinnors rätt

Kvinnors Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som grundades år 2001. Syftet är att hjälpa unga flickor, pojkar och kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. De har erfarenhet av att erbjuda hjälp, stöd och rådgivning och fungerar som en länk mellan den hjälpsökande individen och myndigheter.

Telefon: 073-7286893
Webbplats: kvinnorsratt.se 

Kärleken är fri – Rädda Barnen – stödchatt för barn och unga

Chatten är till för barn och unga som behöver stöd eller hjälp. Du som barn eller ungdom kan fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap.

Webbsida med chatt: raddabarnen.se/rad-och-kunskap/karleken-ar-fri 
Mejl: stodchatt@rb.se

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning finns till för hbtq-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. På RFSL Stödmottagning har alla anställda utbildning i och stor erfarenhet av samtal med hbtq-personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har tystnadsplikt, du kan vara anonym och samtalen är kostnadsfria. Stödet är anpassat till dig och sker på dina villkor. Vi erbjuder stödsamtal, medföljning och kontakt med vård och myndigheter och skyddat boende.

Telefon: 020-34 13 16
Mejl: stod@rfsl.se
Webbsida: rfsl.se/verksamhet/stod/stodmottagning 

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon som är öppen 9-16 under vardagar. De talar flera språk.

Somaya är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med lång erfarenhet att skydda och frigöra individer från våld. De är sedan starten specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Somaya möter varje person med respekt, oavsett etnicitet, religion eller utbildningsnivå och arbetar för att varje person ska äga makten över sitt liv.

Telefon: 020-81 82 83
Webbplats: somaya.se

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

Telefon: 020-52 10 10
Webbplats: terrafem.org 

TRIS

TRIS – tjejers rätt i samhället är en organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. De som arbetar på TRIS har flera års erfarenhet samt spetskompetens i att arbeta med målgruppen unga med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS tar emot samtal från hjälpsökande ungdomar, kvinnor samt HBTQ-personer. Jourverksamheten vänder sig till alla i landet; yrkessamma som enskilda individer, som är i behov av råd och stöd. Inom organisationen driver TRIS flera resultatinriktade förebyggande projekt. De erbjuder yrkesverksamma konsultativa tjänster i enskilda ärenden samt utbildningar. TRIS har även ett tillfälligt boende/skyddat boende för kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par från 18 år samt medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot och förtryck. TRIS har även möjlighet att ta emot HBTQ-personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid placeringar kontakta TRIS på nedanstående telefon eller via e-post.

Jourtelefonen är öppen vardagar mellan 10:00-16:00: 010-255 91 91
Mejl: info@tris.se
Webbplats: tris.se

Unga Kvinnors Värn – UKV

Telefon: 08-652 99 98
Mejl: infokontakt@ukv.se
Webbplats: ukv.se

Andra viktiga verksamheter

Amelmottagningen

Amelmottagningen på Södersjukhuset tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Här arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. När det behövs används kvinnlig professionell tolk för att inga missförstånd ska uppstå. Alla har självklart tystnadsplikt.

Telefon: 08-123 627 00 (telefontider: måndag- torsdag klockan 08:00- 12:00 och klockan 13:00- 15:00. Fredag- klockan 08:00- 12:00).
Webbsida: sodersjukhuset.se/avdelningar-och-mottagningar/amelmottagningen

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen undersöker hur barnkonventionen fungerar i samhället, informerar om den och kommer med förslag på hur lagar och regler i Sverige bör ändras för att stämma överens med barnkonventionen. Om du vill ha kontakt med Barnombudsmannen av personliga skäl, till exempel för att du inte har det bra, kan du ringa eller mejla:

Telefon för dig under 18: 020-23 10 10 (telefontid måndag och onsdag 13.00-15.00.
Tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00)
Webbsida: barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/om-oss
Mejl: info@barnombudsmannen.se

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån kämpar för barn och unga, för att deras röster ska höras. Barnrättsbyrån erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör barn och ungas rättigheter.

Telefon: 08-150 222
Mejl: info@barnrattsbyran.se
Webbplats: barnrattsbyran.se

Bris

Bris är en organisation som stöttar barn som far illa och kämpar för ett bättre samhälle för barn. Du som är upp till 18 år kan anonymt chatta, mejla eller ringa och prata med en kurator på Bris. Bris betalar samtalet och det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Bris. Alla kuratorer på Bris har tystnadsplikt.
Bris har också en stödtelefon för vuxna.

Telefon: 116 111
Webbplats: bris.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Du kan kontakta brottsofferjouren även om du inte är säker på att det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält brottet för att få stöd.

Telefon: 116 006
Mejl: fraga@boj.se
Webbplats: brottsofferjouren.se

Elektra

Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever med hedersrelaterat förtryck och våld. Elektra kan ge dig som är utsatt stöd och arbetar även förebyggande med attitydpåverkande processer för unga som lever i en hederskontext. Både killar och tjejer kan vända sig hit.

Webbsida: fryshuset.se/verksamhet/elektra

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, kan kontakta IVO för att få information om dina rättigheter. Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt. IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • få information om dina rättigheter
  • berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten

Telefon: 020-120 06 06
Mejl: beratta@ivo.se
Webbsida: ivo.se/barn-och-unga

Knas hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca 13–30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga.

Telefon: 070-946 66 43
Mejl: info@knashemma.se
Webbplats: knashemma.se

Kvinnofridslinjen

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: https://kvinnofridslinjen.se/

Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer

Hos tjej-, ungdoms och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla jourkvinnor/jourtjejer har tystnadsplikt.

Webbplatser:
Unizon
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Roks tjejjourer

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. De vänder sig till ungdomar, 13–19 år, från hela Sverige.

Telefon: 073-695 15 05
Mejl: kontakt@maskrosbarn.org
Webbplats: maskrosbarn.org

RFSL Rådgivningen Skåne

RFSL ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. Är du hbtq-person och utsätts för kränkningar eller våld av din familj eller släkt kan du kontakta RFSL.  på telefon 040-611 99 50 eller mejl samtal@rfsl.se. De som svarar har tystnadsplikt och god kunskap om problematiken.

Webbplats: radgivningenskane.rfsl.se

RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU har runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet.

Webbplats: rfsu.se
Om heder och våld på rfsu.se

Ungasjourer.se

Ungasjourer.se samlar kontaktuppgifter till alla jourer i Sverige som vänder sig till barn, unga och/eller unga vuxna. Ungasjourer.se ägs och drivs av Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer. Förenade tjej-, trans och ungdomsjourer är en feministisk ideell förening vars syfte är att verka som en samverkansplattform för alla tjej-, trans- och ungdomsjourer.

Vulvamottagningen

Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar emot patienter som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse. Det kan handla om fysiska besvär som till exempel svårigheter att kissa, smärta vid menstruation eller olika psykiska besvär. Här arbetar gynekolog, barnmorska och kurator som ett team för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt med både fysiska och psykiska besvär. Vid behov tas också hjälp av tolk. De kan hjälpa till med rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär som uppkommit på grund av omskärelse. De kan också göra öppningsoperationer vid behov.

Om du vill boka en tid eller få rådgivning kan du ringa på telefon: 031 – 332 69 02. Du kan lämna ett meddelande så ringer de dig tillbaka.

Mejl: ans.vulvamottagning@vgregion.se
Webbsida: www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar2/vulvamottagning

Mer information om dina rättigheter:

youmo.se

umo.se

kollpasoc.se

Information på lätt svenska

Alla människor har rättigheter att leva ett liv fritt från våld.
Ingen får skada, tvinga eller lura någon.
Det gäller både barn och vuxna.
Lagarna i Sverige skyddar de här rättigheterna.
Lagarna gäller alla människor.
Alla människor skyddas av lagen.
Det är förbjudet att bryta mot lagen.
Det gäller även föräldrar och släktingar.

Alla har rätt att bli kära i vem de vill.
Alla vuxna har rätt att själva bestämma om de vill gifta sig.
Ingen under 18 år får gifta sig.
Inte ens om du själv vill.
Ingen får tvinga dig att gifta dig.
Inte ens dina föräldrar eller någon släkting får bestämma att du ska gifta dig.

I Sverige är det olagligt att tvinga någon att gifta sig.
Brottet kallas äktenskaps-tvång.
I Sverige finns det lagar som skyddar dig från att bli tvingad att gifta dig.
Det är olagligt att föra någon utomlands för att få den personen att gifta sig mot sin vilja.

Barn får inte gifta sig.
Det är förbjudet i Sverige.
Brottet kallas barnäktenskaps-brott.
Alla som är under 18 år är barn.
Ingen som är under 18 år får gifta sig i Sverige.
Det spelar ingen roll om du själv vill gifta dig.
Det är inte tillåtet så länge du är ett barn.
Det är olagligt att ta med ett barn till ett annat land för att barnet ska gifta sig där.
Det är olagligt att gifta sig med ett barn.
Det är inte tillåtet att planera att barn gifter sig.

Det är förbjudet att hota någon så att den ska gifta sig.
Det är olagligt.
Även om det är din familj som hotar dig.

Ingen får lura dig att gifta dig.
Det är förbjudet.

Ingen får ta med dig utomlands för att du ska gifta dig där.
En sådan resa kan stoppas av ett förbud.
Det kallas utrese-förbud.
Du får enligt förbudet inte resa utomlands.
Om du tror att du kommer att bli gift medan du är barn kan du få hjälp.
Du kan få hjälp även efter att du har fyllt 18 år.
Det spelar ingen roll hur gammal du är.
Ingen får någonsin tvinga dig att gifta dig.

Är du orolig för att någon ska tvinga dig att gifta dig mot din egen vilja kan du få hjälp.
Du kan prata med en vän som du litar på.
Du kan prata med personalen på din skola eller på din dagliga verksamhet.
Du kan vända dig till polisen eller till kommunens socialtjänst.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.