Till dig som är utsatt eller riskerar att utsättas

I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att bestämma över och påverka sina egna liv.

Vi vet att det inte är så idag. Vi vet att det finns barn och unga som inte får vara med på alla skollektioner, välja vilka kläder de vill ha på sig, umgås med vänner som de väljer, älska den de vill, ha pojkvän eller flickvän, får bestämma över sin egen kropp och sexualitet och som måste gifta sig med någon som familjen väljer eller godkänner.

Till dig vill vi säga: Du har rätt att bestämma över ditt eget liv, älska vem du vill, bestämma över din egen kropp och dina drömmar. Vi vill att du ska veta att mänskliga rättigheter och barns rättigheter också är dina rättigheter.

Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill göra. Det finns hjälp att få och samhället har ett stort ansvar i att hjälpa, stötta och skydda dig oavsett vem du är och var i landet du bor.

Behöver du hjälp eller stöd?

Du kan vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor. Du har möjlighet att vara anonym och ringa socialtjänsten, ungdomsmottagningen eller polisen och få information och stöd utan att berätta vem du är. För dig under 18 år är det viktigt att känna till att de som träffar barn och unga i sitt arbete är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för din situation. Om du är rädd för att någon ska veta att du har sökt hjälp är det bra att berätta det första gången du träffar den som ska hjälpa. 

Socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner och ansvarar för att hjälpa barn och vuxna som är i behov av stöd och hjälp. Du kan själv kontakta socialtjänsten i din kommun, kontaktuppgifter och information om stöd från socialtjänsten hittar du enklast genom din kommuns webbplats. Läs mer om socialtjänsten och vilket stöd och skydd de kan hjälpa dig med på Koll på soc.

Polisen

Polismyndigheten kan hjälpa dig om du eller någon annan är utsatt eller riskerar att utsättas för ett brott. Ring Polisen på 114 14. I en akut situation ska du ringa 112. Här kan du läsa mer om hedersrelaterade brott.

Hälso- och sjukvården 

Du hittar kontaktuppgifter och information om stöd från hälso- och sjukvården på 1177.se. Du kan också läsa mer om stöd och hjälp på UMO.se.

Stödlinjen Rätt att välja

Den nationella stödlinjen Rätt att välja finns för dig som lever med regler och krav för att skydda familjens rykte eller heder. Det kan handla om att du utsatts för kontroll, hot eller våld. Ring 020-57 70 70.

Du är välkommen att ringa oavsett ålder och kön. Rätt att välja är öppen 7–21 varje dag, för dig som är utsatt, riskerar att utsättas eller är närstående. Samtalet är gratis och du kan vara anonym när du ringer. Om du inte pratar svenska kan en tolk kopplas in.

För dig som riskerar bortförande eller hålls kvar utomlands

Om du är orolig för att du eller någon du känner kan föras utomlands för att utsättas för brott, ta din oro på allvar och prata med en vuxen du litar på. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands.

Om du eller någon du känner är utomlands och utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck så kan du kontakta svenska ambassaden eller Utrikesdepartementet (UD) för att prata om vilka möjligheter det finns att hjälpa dig eller den utsatta personen att återvända till Sverige. Kontaktuppgifter till svenska ambassader och konsulat.

UD har en jour, där någon alltid svarar dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan du vända dig i en akut nödsituation: 08-405 50 05.

Regionala stödverksamheter

I vissa städer har det utvecklats särskilda verksamheter som riktar sig till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Göteborg

Bor du i Göteborg och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, kan du få hjälp av något av stadens sex Resursteam heder. Ring till Kontaktcenter på telefon 031-365 00 00 så hjälper de dig vidare. Efter kontorstid kan du vända dig till Socialjouren på telefon 031-365 87 00.

Malmö

Bor du i Malmö och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du kontakta Resursteam heder på telefon 0723-71 22 49. Du kan också mejla till resursteam.heder@malmo.se

Stockholm

I Stockholms län kan du som är mellan 13 och 26 år och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck vända dig till Origo. Du når Origo på telefon 020-25 30 00 och du kan också ställa frågor anonymt.

Jämtlands län

Om du bor i Jämtlands län och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du kontakta Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Centrum mot våld. Du kan ringa oss på 0200-120 145. Det går att ställa frågor till oss anonymt.

Västmanland

Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland (CMHV)
Telefon: 021-39 87 62, öppen måndag till fredag klockan 10:00-15:00.
E-post: cmhv@vasteras.se

Tips på var du kan söka stöd

Det finns flera ideella organisationer du kan kontakta via telefon, chatt eller mejl som ger stöd till personer som blivit utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Flera av organisationerna går att kontakta anonymt, läs mer på organisationens hemsida.

GAPF – Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime

GAPF ger stöd till barn, vuxna och anhöriga.

Kvinnors nätverk

Kvinnors nätverk har två olika mottagningar. Linnamottagningen erbjuder rådgivning, stöd och skydd till ungdomar och Matildaverksamheten ger rådgivning stöd och skydd till kvinnor med utländsk bakgrund.

Kvinnors Rätt

Kvinnors Rätt är en organisation som stöttar flickor, pojkar och kvinnor. 

RFSL Stödmottagning

RFSL Stödmottagning riktar sig till hbtq-personer.

Rädda Barnen

Kärleken är fri är Rädda Barnens stödchatt för barn och unga.

Somaya stödjour

Somaya ger stöd på flera språk till vuxna kvinnor och hptqi-personer.

Terrafem

Terrafem riktar sig till kvinnor med utländsk härkomst, stöd och råd kan ges på 70 olika språk. 

TRIS – Tjejers Rätt i Samhället

TRIS ger stöd till barn, unga, vuxna och individer inom hbtqi-gemenskapen. TRIS har särskild expertis för att bemöta ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Andra viktiga verksamheter och material för vidare läsning

Barnombudsmannen

Mina Rättigheter kan du läsa om vilka rättigheter du har som barn.

Bris – Barnens rätt i samhället

Hos Bris kan du som är under 18 år få stöd av en kurator. Linjen är öppen dygnet runt och du kan även chatta eller maila.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Du behöver inte vara säker på att du har utsatts för brott för att kontakta brottsofferjouren.

Könsstympning.se

könsstympning.se kan du läsa mer om vad könsstympning är och vart du kan vända dig för vård eller stöd.

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Via Roks kan du kontakta en kvinnojour eller tjejjour och läsa om mäns våld mot kvinnor.

Unizon

Hos Unizon kan du hitta kontaktuppgifter till en kvinnojour, tjejjour eller ungdomsjour.

Ungasjourer.se

Hos Ungasjourer.se hittar du kontaktuppgifter till en tjejjour, trans- och tjejjour, ungdomsjour eller killjour.

Yuomo

Youmo finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

Information på lätt svenska

Alla människor har rättigheter att leva ett liv fritt från våld.
Ingen får skada, tvinga eller lura någon.
Det gäller både barn och vuxna.
Lagarna i Sverige skyddar de här rättigheterna.
Lagarna gäller alla människor.
Alla människor skyddas av lagen.
Det är förbjudet att bryta mot lagen.
Det gäller även föräldrar och släktingar.

Alla har rätt att bli kära i vem de vill.
Alla vuxna har rätt att själva bestämma om de vill gifta sig.
Ingen under 18 år får gifta sig.
Inte ens om du själv vill.
Ingen får tvinga dig att gifta dig.
Inte ens dina föräldrar eller någon släkting får bestämma att du ska gifta dig.

I Sverige är det olagligt att tvinga någon att gifta sig.
Brottet kallas äktenskaps-tvång.
I Sverige finns det lagar som skyddar dig från att bli tvingad att gifta dig.
Det är olagligt att föra någon utomlands för att få den personen att gifta sig mot sin vilja.

Barn får inte gifta sig.
Det är förbjudet i Sverige.
Brottet kallas barnäktenskaps-brott.
Alla som är under 18 år är barn.
Ingen som är under 18 år får gifta sig i Sverige.
Det spelar ingen roll om du själv vill gifta dig.
Det är inte tillåtet så länge du är ett barn.
Det är olagligt att ta med ett barn till ett annat land för att barnet ska gifta sig där.
Det är olagligt att gifta sig med ett barn.
Det är inte tillåtet att planera att barn gifter sig.

Det är förbjudet att hota någon så att den ska gifta sig.
Det är olagligt.
Även om det är din familj som hotar dig.

Ingen får lura dig att gifta dig.
Det är förbjudet.

Ingen får ta med dig utomlands för att du ska gifta dig där.
En sådan resa kan stoppas av ett förbud.
Det kallas utrese-förbud.
Du får enligt förbudet inte resa utomlands.
Om du tror att du kommer att bli gift medan du är barn kan du få hjälp.
Du kan få hjälp även efter att du har fyllt 18 år.
Det spelar ingen roll hur gammal du är.
Ingen får någonsin tvinga dig att gifta dig.

Är du orolig för att någon ska tvinga dig att gifta dig mot din egen vilja kan du få hjälp.
Du kan prata med en vän som du litar på.
Du kan prata med personalen på din skola eller på din dagliga verksamhet.
Du kan vända dig till polisen eller till kommunens socialtjänst.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.