Närbild på person som tittar igenom en kikare

Omvärldsbevakning och nyhetsbrev

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) bedriver en strukturerad omvärldsbevakning av frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Omvärldsbevakningen används för att sammanställa och sprida information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt om arbetet på området till yrkesverksamma och andra myndigheter.

Vi bevakar löpande utvecklingen av frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck inom dessa områden:

  • Politik och samhällsdebatt – följer den rikspolitiska utvecklingen och den samhällsdebatt som bedrivs på området på nationell nivå.
  • Juridik – bevakar framtagandet av ny lagstiftning och rättsutvecklingen på området.
  • Förvaltning – bevakar tillsatta och återrapporterade uppdrag på området som åligger andra myndigheter.
  • Forskning – följer aktuell forskning på området, framför allt forskning om omfattning av och uttryckssätt för hedersrelaterat våld och förtryck, samt samhällets insatser på området. Fokus ligger på svensk forskning men med en internationell utblick.

Omvärldsbevakningarna ligger till grund för NCH:s arbete med omvärldsanalys. Genom att identifiera de viktigaste trenderna och utmaningarna på området skapar vi en lägesbild av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och identifierar utvecklingsbehov i arbetet. Det ger oss förutsättningar att möta och driva utvecklingen på området i en kunskapsbaserad riktning. Omvärldsanalysen används även som ett strategiskt underlag i NCH:s verksamhetsplanering. I slutet av varje år sker en sammanställning av omvärldsanalysarbetet.

Vid frågor gällande NCH:s omvärldsbevakning och analys, hör av dig till nationellt.centrum.hrv.oster­gotland@lansstyrelsen.se.

Nyhetsbrev

Sammanställningar av omvärldsbevakningarna kan du ta del av i NCH:s nyhetsbrev som skickas ut ungefär varannan månad. Du som arbetar med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck kan följa utvecklingen på området i form av utredningar, regeringsuppdrag, rättsutveckling, forskningsrön och nya kunskapsstöd. Vi informerar även om relevanta utbildningar, konferenser och seminarier.

Senaste nyhetsbrevet

Prenumerera och ta del av NCH:s tidigare nyhetsbrev 

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.