Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur www.hedersförtryck.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från www.hedersförtryck.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
  • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Youtube-spelare

Länsstyrelsen använder en inbäddad Youtube-spelaren för att visa filmer på vissa sidor. 

  • Filmklipp som publicerats på webbplatsen före den 23 september 2020 saknar syntolkning.
  • Youtube-spelaren har bristande kontrastförhållanden.
  • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i Youtube-spelaren.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Brister i dokument

Dokument publicerade innan den 23 september 2018 kan ha tillgänglighetsproblem.
Bristerna kan vara av olika art, till exempel saknade eller felaktiga taggar, saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabb-ordning kan saknas eller vara felaktig.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2020 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. Detta gäller i synnerhet äldre publikationer.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument på webbplatsen.

  • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i pdf-dokument. Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av www.hedersfortryck.se.
Senaste bedömningen gjordes september 2021.
Webbplatsen publicerades december 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 3 september 2021

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.