Samverkan och vägledning

Som anställd inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst eller rättsväsende, har du ett ansvar att förebygga och motverka våld och att den som blir utsatt uppmärksammas och får samhällets stöd. Ansvaret är särskilt stort när det gäller barn.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor vilar på alla människors grundläggande rättigheter; rätten att få vara barn, rätten till kroppslig integritet och att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att få forma och påverka sitt eget liv, rätten att få leva med den man vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck. Mänskliga rättigheter, Sveriges lagar och de konventioner som Sverige har ratificerat gäller samtliga människor i vårt land oavsett kultur, tradition och religion.

Samverkan

När ett utsatt barn eller vuxen söker hjälp initieras en händelsekedja där olika aktörer involveras. Ju bättre samverkan fungerar desto större är möjligheten att den utsatta personen får adekvat stöd.

Berörda samverkansaktörer har ansvar för att tillgodose olika delar av den utsatta personens behov av stöd. För att myndigheter och andra aktörer ska kunna förbättra stödet till utsatta personer måste de samarbeta över yrkesgränserna.

För att nå framgång genom samverkan behöver varje verksamhet bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete, såväl inom den egna organisationen som i samverkan med andra aktörer och myndigheter. Det är nödvändigt att utvecklingsarbetet förankras på chefs- och politikernivå, dels för att arbetet ska få genomslag i hela organisationen dels för att de som medverkar i samverkan ska få mandat att driva arbetet framåt.

Läs mer om samverkan i Våga stå kvar och i Metodstöd för samverkan.

Samverkan sker även inom ramen för resurscentra och barnahus.

Myndighetsgemensam vägledning 

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har samordnat framtagandet av en myndighetsgemensam vägledning som vänder sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolväsende och polis.

Vägledningen handlar om att agera och ge stöd och skydd när barn och vuxna riskerar att bli eller har blivit bortförda utomlands i syfte att utsättas för hedersrelaterad brottslighet.

Den omfattar dels arbetet med att förebygga och förhindra att någon förs ut ur landet i syfte att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, dels hur myndigheter kan samverka för att försöka hjälpa en bortförd person att återvända till Sverige samt för att ge långsiktigt stöd efter återvändandet.

Fokus ligger även på hur samverkan kan ske i dessa ärenden. Vägledningen belyser alla skeden av ett bortförande och kan därför användas som ett uppslagsverk beroende på var i kedjan ett ärende befinner sig.

Vägledningen uppdaterades i maj 2024 i enlighet med ny lagstiftning och har även kompletterats med en kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck.

Vägledningen utgör en del av regeringsuppdraget Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet och lanserades i juni 2022. 

Till Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.