Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter.

Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck?

Detta stödmaterial beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt för hot.

Syftet med materialet är att ge stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2018 Skolverket