Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6).

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen