Slutrapport Förstärkt informationsinsats till unga (2015:7)

I december 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja, som sedan kom att förlängas med det uppdrag som gavs till Länsstyrelsen 2014 och som redovisas i denna rapport. Länsstyrelsen Östergötland fick 2014 i uppdrag av […]

Slutrapport Gift mot sin vilja (2015:4)

Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. (Regeringsuppdrag U2011/7068/UC).  

Slutrapport Uppdrag könsstympning (2015:15)

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen (U2013/5292/JÄM) att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetet för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor, och vilket stöd de som redan blivit utsatta får. Länsstyrelsen har även undersökt hur arbetet bedrivs i andra länder för att kunna […]

Delrapport Nationella kompetensteamet (2014:31)

I denna rapport görs en delredovisning av uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats. I denna rapport redovisas detta uppdrag, med fokus på den kunskap och de erfarenheter som den nationella stödtelefonen har gett. Uppdraget har förlängts till och med 2015 (2014/2666/UC) och ska […]

Slutrapport Våga göra skillnad (2014:30)

Vägledningsuppdraget består av fyra olika uppdrag. I denna slutrapport ligger fokus på övergripande reflektioner och slutsatser från vägledningsuppdraget som Länsstyrelsen Östergötland drivit och utvecklat under perioden 2011-2014, samt tankar kring hur arbetet kan utvecklas.  

Kampanj: Gift mot sin vilja

Kampanjen togs fram för att sprida information om lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap som infördes 2014. Dels till barn och unga så att de är medvetna om vilket skydd lagen ger; dels till yrkesverksamma så att de vet vilket handlingsutrymme och stöd de har i arbetet; dels till vårdnadshavare för att de ska veta vilka […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.