Informationsmaterial för att öka kunskapen om könsstympning

två kvinnor på tunnelbanestation

Här hittar du material framtaget i en myndighetsgemensam informationsinsats för att öka kunskapen om könsstympning. Syftet är både att förebygga brottet och att få fler utsatta flickor och kvinnor att söka vård. Informationssatsningen vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt […]

Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland vill uppmärksamma den 6 februari som är Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning av flickor och kvinnor är en aktuell och viktig samhällsfråga i Sverige och i många andra delar av världen. Könsstympning leder till allvarliga hälsoproblem för många utsatta […]

Informationsmaterial om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterad brottslighet

Under sommaren 2022 pågick en nationell informationssatsning om den skärpta lagstiftningen och det rättsliga skyddet mot olika typer av hedersrelaterad brottslighet. Kampanjen vände sig till utsatta, anhöriga och yrkesverksamma, både de som berörs av en ny myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet (skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polisen) och andra vuxna som i sin yrkesroll […]

Delredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har fått regeringens uppdrag att tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Barnafrid, Socialstyrelsen, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029). Detta är en delredovisning av uppdraget.

Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning

Tre glada flickor i spegelbild

Den 6 februari är det den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Vi på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck inkluderar könsstympning i vårt dagliga arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men dagen till ära vill vi ändå ställa några viktiga frågor: Hur ser det ut i Sverige 2022? Hur […]

Nationella kompetensteamet får nyckelroll i nytt regeringsuppdrag

Regeringen har beslutat om ett uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förbygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland får en nyckelroll i uppdraget. Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck […]

Slutrapport av uppdrag om att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Omslag rapport Barnafrid

Den 28 juni 2018 gav regeringen Linköpings universitet/Barnafrid i uppdrag att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck (S2018/03927/JÄM (delvis)). Inom ramen för uppdraget skulle Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete. Detta i syfte att säkerställa kvaliteten på brottsutredningarna och ett likvärdigt bemötande av flickor och pojkar som är […]

Informationsmaterial om barnäktenskapsbrott och utreseförbud

Den 1 juli 2020 trädde skärpt lagstiftning i kraft i form av barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial och affischer kring den skärpta lagstiftningen som ni gärna får sprida till era kontakter och i era nätverk. Här på vår webbplats hittar ni informationsmaterial riktat […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.