Nationella kompetensteamet får nyckelroll i nytt regeringsuppdrag

Regeringen har beslutat om ett uppdrag där ett flertal myndigheter ska genomföra åtgärder för att förbygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland får en nyckelroll i uppdraget. Könsstympning av flickor och kvinnor är en allvarlig kränkning som medför stort lidande och är ett uttryck […]

Slutrapport av uppdrag om att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck

Omslag rapport Barnafrid

Den 28 juni 2018 gav regeringen Linköpings universitet/Barnafrid i uppdrag att stärka Barnahusens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck (S2018/03927/JÄM (delvis)). Inom ramen för uppdraget skulle Linköpings universitet även samla in och sprida erfarenheter från Barnahusverksamheternas utredningsarbete. Detta i syfte att säkerställa kvaliteten på brottsutredningarna och ett likvärdigt bemötande av flickor och pojkar som är […]

Informationsmaterial om barnäktenskapsbrott och utreseförbud

Den 1 juli 2020 trädde skärpt lagstiftning i kraft i form av barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial och affischer kring den skärpta lagstiftningen som ni gärna får sprida till era kontakter och i era nätverk. Här på vår webbplats hittar ni informationsmaterial riktat […]

Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning: Delrapport 1

Detta är en delrapport av Socialstyrelsens uppdrag att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt att analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna. Till uppdraget hör att lämna förslag om hur vården kan förbättras och bli mer jämlik över landet (Regeringsuppdrag 3.8–8701/2017. dnr 5.7–12993/2019). I […]

Ändringar i lagstiftningen om könsstympning

Från och med 1 maj 2020 så avskaffas preskription för könsstympningsbrott som begåtts mot barn. I betänkandet Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn (2019/20: JuU22) välkomnar justitieutskottet regeringens förslag om avskaffad preskription för könsstympning som begåtts mot barn, som är i enlighet med tidigare tillkännagivanden från riksdagen. Utskottet betonar i betänkandet att även om skälen bakom […]

Underlag till nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som kan tas in i en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen Östergötlands förslag ska i första hand avse rättsväsendet, skola och förskola, fritidsverksamhet för barn och unga, det civila samhället samt verksamhet för asylsökande och nyanlända. Det underlag till […]

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga (översatta och dubbade till 13 språk)

Denna film innehåller verkliga berättelser från en tjej som blivit utsatt för könsstympning och som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv. Historien är baserade på verkliga ärenden men med skådespelare för att inte äventyra de utsatta personernas säkerhet. Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, en barnmorska, en polis, samt en person […]

Slutredovisning Uppdrag att sprida Våga se (2016:04)

I arbetet med att sprida vägledningen Våga se, en vägledning för stöd och skydd av flickor som är eller riskerar att bli könsstympade, har Länsstyrelsen Östergötland under år 2015 genomfört olika satsningar. Dessa satsningar inkluderar t.ex. cirka 90 utbildningar för olika yrkesverksamma på lokal och regional nivå, tagit fram informationsfilmer, uppdaterat webbplatsen www.hedersfortryck.se med information […]

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 13 språk)

Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få hjälp och stöd från olika samhällsinstanser. I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma om den svenska lagstiftningen mot […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.