Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Det handlar om övergrepp mot både flickor, pojkar, kvinnor och män. Läs mer om HRV och hur du kan arbeta emot det.

Stödtelefonen

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation?
Ring 010-223 57 60

Aktuellt

11/5 Det finns barn som inte längtar efter sommarlovet. Se vad du som yrkesverksam kan göra för att förhindra och motverka detta.

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är ett grovt övergrepp mot flickor och kvinnor och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning.

Ett brott mot mänskliga rättigheter.

Hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, är mycket allvarliga brott.

Är du utsatt för våld eller känner du dig hotad?

Du kan vända dig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor. Läs mer här.