Ny statistik från stödtelefonen

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideella runt om i landet kan ringa för att få råd och konsultation när det gäller ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger en övergripande bild av ärendena och den utsatthet som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom. Statistiken uppdateras en gång i kvartalet.

Nu finns statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under perioden 13 mars 2014 – 30 september 2018.

Den aktuella statistiken hittar du här:
http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/nationella-stodtelefonen/lagesbeskrivning/