Ändringar i lagstiftningen om könsstympning

Från och med 1 maj 2020 så avskaffas preskription för könsstympningsbrott som begåtts mot barn. I betänkandet Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn (2019/20: JuU22) välkomnar justitieutskottet regeringens förslag om avskaffad preskription för könsstympning som begåtts mot barn, som är i enlighet med tidigare tillkännagivanden från riksdagen. Utskottet betonar i betänkandet att även om skälen bakom gällande regler om preskription fortfarande är relevanta avser förslaget mycket allvarliga brott riktade mot barn som riskerar att påverka dem under resten av livet. Som regeringen anför kan det befaras dröja långt in i vuxen ålder innan den som blivit utsatt orkar bearbeta och berätta om den typ av övergrepp som det är fråga om. Det finns därtill ett samhälleligt intresse av att denna typ av brott kan bestraffas.

Andra ändringar i brottsbalken och rättegångsbalken som tas upp i betänkandet är att:

  • minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam i fråga om omständigheten att den som skildras är under 18 år
  • preskription avskaffas för våldtäktsbrott som begåtts mot barn.

Här kan du ta del av justitieutskottets betänkande;

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/barnpornografibrottet-och-preskription-av-brott_H701JuU22

Här kan du ta del av regeringens proposition;

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/01/prop.-20192069/

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.