Att synliggöra det osynliga – en socioekonomisk analys av hedersrelaterat våld och förtryck

År 2020 gav Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark och nationalekonomen Ingvar Nilsson att analysera det hedersrelaterade våldet och förtryckets kostnader och anlägga ett socialt investeringsperspektiv på insatser som syftar till att ge stöd, hjälp och skydd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Det är första gången det görs socioekonomiska beräkningar på hedersrelaterat våld och förtryck. En övergripande slutsats är att, även om samhället ska förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck för att alla individer i Sverige ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter, är de ekonomiska vinsterna med ett förebyggande arbete dessutom utomordentligt stora.

– Det blir dyrt, oerhört dyrt att inte agera, säger Ingvar Nilsson.

Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson har arbetat med utanförskap i samhället i mer än 40 års tid och har främst intresserat sig för utanförskapets kostnader. De har genomfört flera projekt i samverkan med såväl myndigheter som kommuner, näringsliv, fastighetsbolag och civilsamhället. I arbetet har fokus varit samverkan och gränsöverskridande lösningar liksom ett socialt investeringsperspektiv.

– Tanken var att vi skulle studera vilka konsekvenser – mänskliga, sociala och därmed också ekonomiska – hedersrelaterat våld och förtryck har på kort och lång sikt, vilka olika typer av insatser som är/kan bli aktuella för att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt effekterna av det, fortsätter Ingvar Nilsson.

Syftet med rapporten är att introducera ett synsätt kring socialt investeringsperspektiv på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck som är begripligt för kommunala beslutsfattare. Med hjälp av konkreta räkneexempel visas de ekonomiska effekterna av sociala investeringar kring målgruppen.

Nationella kompetensteamet har i flera år uppmärksammat att den svåra ekonomiska situationen i flera kommuner sätter ramarna för vilka stöd- och skyddsåtgärder utsatta barn, unga och vuxna får tillgång till, i stället för det faktiska behov som handläggare identifierar och bedömer utifrån utsattheten. I ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck kan det ofta krävas långa placeringar utifrån den utsattas skyddsbehov och mående, något som kan bli mycket kostsamt för den enskilda kommunen på kort sikt. Men kostnaderna för en utebliven insats eller icke anpassad insats är många gånger högre visar rapporten.

– Vår förhoppning är att rapporten bidrar till fördjupade diskussioner och analyser av hur samhället på bästa sätt kan arbeta för att upptäcka, förebygga och bekämpa våldet, säger Sandra Petersson, chef vid Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs rapporten Att synliggöra det osynliga

För mer information, kontakta gärna:

Sandra Petersson, enhetschef, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
Tfn 010-223 57 80
sandra.petersson@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.