Fortsatt miljonsatsning för utveckling av regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har beviljat medel till fyra länsstyrelser för att stödja utvecklingen av regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringen har gett Nationella kompetensteamet i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att utveckla regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck samt fördela tio miljoner kronor för detta ändamål. I länsstyrelsernas uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ingår även att fortsätta stödja utvecklingen av regionala resurscentra i landet.

Nu har medel beviljats till fyra länsstyrelser som ansökt om att påbörja detta arbete under 2021 och 2022. Länsstyrelsen Dalarna har beviljats 3 458 145 kronor, Länsstyrelsen Skåne 1 145 500 kronor, Länsstyrelsen Västernorrland 2 439 500 kronor och Länsstyrelsen Västmanland 2 430 458 kronor. Satsningen ska genomföras tillsammans med övriga regionala aktörer som exempelvis kommun, region, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

– Det är mycket positivt att fortsätta med detta viktiga arbete. Barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning ska ha jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i landet, säger Sandra Petersson, chef för Nationella kompetensteamet.

Regeringens intention med det fortsatta uppdraget är att det ska ske en spridning av erfarenheterna från satsningens pilotperiod 2018–2020 till fler platser i landet. Nationella kompetensteamet har tagit fram en övergripande nationell plan samt ett projektdirektiv som ska ligga till grund för länsstyrelsernas arbete med att utveckla regionala resurscentra.

Resurscentraverksamheterna ska erbjuda stöd och rådgivning till den utsatta målgruppen och stöd till yrkesverksamma som möter den utsatta målgruppen. Detta i form av konsultation, vägledning och kompetenshöjande insatser. Verksamheterna ska även verka för att synliggöra, uppmärksamma och beakta behovet hos målgruppen i alla relevanta sammanhang, samt påtala brister och lyfta goda exempel.

– Många kommuner klarar inte av att på egen hand erbjuda målgruppsanpassat och specialiserat stöd till de som är utsatta. Det finns därför ett stort behov av samverkan med närliggande kommuner och andra aktörer för att samtliga ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Det viktigaste är att utsatta barn, unga och vuxna får det stöd, hjälp och skydd som de är i behov av och har rätt till, säger Sandra Petersson.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Sandra Petersson, enhetschef, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 57 80
sandra.petersson@lansstyrelsen.se

Pantea Tavakoli, sakkunnig, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 57 67
pantea.tavakoli@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.