Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas

Den 1 oktober 2022 inrättas Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi är glada över att ha regeringens fortsatta förtroende. Det är flera års arbete och åtskilliga uppdrag, i samverkan med andra aktörer, som sannolikt lagt grunden till detta förtroende, säger Sandra Petersson, chef för det nya centrumet.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft flertalet uppdrag från regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med att inrätta ett permanent centrum är att stärka det långsiktiga, strategiska och sektorsövergripande arbetet inom området.

Strategiskt, långsiktigt och kunskapsstyrt

Enligt den nya förordningen ska centrumet bidra till strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Centrumet ska bland annat stödja kommuner och regioner i deras arbete med att införa, följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder för stödet till utsatta.

Det ska också regelbundet undersöka omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och utvecklingen av samhällets insatser på området. En ytterligare uppgift är att samla och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck baserad på forskning och beprövad erfarenhet.

Ett nytt ansvarsområde blir att säkerställa att det finns en särskild nationell funktion dit enskilda som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan vända sig för råd och vägledning på generell nivå.

Nya funktioner och enheter

Centrumet som är under uppbyggnad med fler funktioner är indelat i två enheter, enheten för stöd och samverkan och enheten för utredning och analys. Medarbetare i det tidigare nationella kompetensteamet kommer att tillhöra någon av dessa enheter samtidigt som ett flertal rekryteringar pågår. Enhetschefen för stöd och samverkan är på plats och förhoppningen är att till årsskiftet ha förstärkt ytterligare.

–Det här är ett långsiktigt arbete och vi arbetar fortlöpande med befintliga uppdrag, samtidigt som den nya verksamheten etableras successivt, säger Sandra Petersson.

Läs mer
Regeringens förordning om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (2022:1345)

För mer information, kontakta gärna:

Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland
Telefon: 010-223 57 80
E-post: sandra.petersson@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.