Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

Det innebär bland annat att det ska bli straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar mot en person i syfte att bevara eller upprätt­hålla en persons eller släkts heder.

Förslaget lades fram i en lagrådsremiss den 22 december och innebär att det ska införas ett nytt brott i brotts­balken med beteck­ningen heders­förtryck. Brottet innebär att det blir straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar mot en person, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränk­ning av personens integritet och ett syfte med gärningarna varit att bevara eller åter­upprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och straffet vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

– Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. Förra året införde vi en särskild straff­skärp­nings­grund för brott med heders­motiv. Nu går vi vidare och inför ett särskilt brott för upprepade heders­rela­terade gärningar, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson, i  ett pressmeddelande från regeringen.

 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.