Skydda flickor från könsstympning

Idag 6 februari uppmärksammar vi internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning leder till allvarliga hälsoproblem för många utsatta. I Sverige beräknas uppåt 23 000 flickor riskera att drabbas av könsstympning. 

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot svensk lagstiftning och bryter mot mänskliga rättigheter. Konsekvenserna av denna sedvänja kan medföra såväl fysiskt som psykiskt lidande, som smärta och traumareaktioner.

Enligt WHO:s beräkningar är mer än 200 miljoner kvinnor och flickor världen över drabbade och nära 4 miljoner flickor utsätts varje år. Det är oftast flickor mellan 4 och 14 år som könsstympas. Flest utsätts i Afrika och Mellanöstern.

Uppåt 23 000 flickor i riskzonen i Sverige

I Sverige kan 68 000 flickor och kvinnor leva med konsekvenserna av könsstympning, enligt en uppskattning från Socialstyrelsen. Antalet flickor som riskerar att drabbas uppskattas till mellan 13 000 och 23 000.

Könsstympning av flickor och kvinnor är en komplex fråga och kan upplevas stigmatiserande. Det är därför viktig att fortsätta utveckla kunskapen för att bli bättre på att förebygga brottet och för att ge utsatta och närstående ett professionellt och fördomsfritt bemötande.

Webbplats stöd i arbetet mot könsstympning

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har tillsammans med andra myndigheter tagit fram webbplatsen könsstympning.se. Målet är att fler ska agera för att skydda flickor från könsstympning och att fler utsatta söker vård och stöd.

På könsstympning.se finns information om rättigheter, skyldigheter och vart det går att vända sig för stöd. Yrkesverksamma hittar specifik information utifrån sin yrkesroll inom förskolan, skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Till utsatta flickor och kvinnor och deras närstående finns även en broschyr som yrkesverksamma kan använda i mötet med utsatta. Broschyren har översatts till flera språk.

–Könsstympning av flickor och kvinnor medför stort lidande och är en allvarlig kränkning av individens mänskliga rättigheter. Genom samlad och tillgänglig information på webben hoppas vi bidra till ökad kunskap i det gemensamma arbetet med att förebygga och bekämpa könsstympning, säger Sandra Petersson, chef för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information på könsstympning.se
Informationsmaterial om könsstympning
Om Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.