Utvärdering av nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland har regeringens nationella uppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det nationella kompetensteamets arbete har nu utvärderats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Syftet med utvärderingen är att ge regeringen underlag för att inrätta ett permanent sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utvärderarna har analyserat det arbete som genomförts mellan 2011 och 2019 av det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Analysen visar att det nationella kompetensteamet till stor del nått regeringens mål med arbetet. Styrningen från regeringen har varit kortsiktig men Länsstyrelsen Östergötland har i allt väsentligt arbetat i enlighet med de uppdrag man fått. Insatserna har bidragit till att utveckla länsstyrelsernas och andra myndigheters arbete och det stöd som givits till myndigheter och kommuner har varit uppskattat och efterfrågat. Samverkan med myndigheter har fungerat väl, liksom arbetet med stödtelefonen för yrkesverksamma.

– Det är med tillfredsställelse som vi konstaterar att utvärderarna noterar att vi till stor del har nått målen i regeringsuppdraget, säger Sten Olsson, enhetschef på Länsstyrelsen Östergötland. Vi ser det som ett erkännande av vårt mångåriga arbete med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.

Vidare konstateras att det kunskapsmaterial som tagits fram i stor utsträckning har använts i kommunerna. Länsstyrelsen Östergötland har också följt upp sin verksamhet i enlighet med regeringsuppdragen. En utmaning i arbetet har varit att efterfrågan på myndighetens insatser har varit större än vad som har varit möjligt att erbjuda. I analysen konstateras att insatserna inte möter dagens behov av stöd till målgruppen. För att komma till rätta med detta krävs långsiktiga uppdrag och en tydligare organisation.

Utvärderarna har analyserat behovet av stöd till yrkesverksamma och konstaterar att insatserna inte möter behoven i form av kunskapsstöd, strategiskt stöd och stöd i det praktiska arbetet. En rekommendation från utvärderarna är därför att öka kunskapsstödet och kunskapsstyrningen, att göra en genomlysning av kunskapsläget samt identifiera kunskapsluckor. Vidare bör en riktad satsning göras på forskning och kunskapsutveckling.

– Vi hoppas nu på att Länsstyrelsen Östergötland framöver får mer långsiktiga uppdrag och en stabil finansiering, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland. Detta arbete är för oss en oerhört viktig men utmanande uppgift som handlar om att alla ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, barn som vuxna.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nationellt kompetensteam i syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. I kompetensteamet ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socionomer, jurister och forskare. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen som inrättades för att stötta yrkesverksamma med råd och vägledning.

Läs hela utvärderingen här

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.