Nationella kompetensteamet

Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam som utvecklats på uppdrag av regeringen (U2013/5290/JÄM). Nationella Kompetensteamet ska enligt uppdraget samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, samt bistå med kunskap och kompetens på området.

Nationella kompetensteamet består av ett antal sakkunniga som har stora praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, inom t.ex. socialtjänst, rättsväsende, forskning och ideell sektor.  Kompetensteamet arbetar med genomförande av regeringens uppdrag att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, genom framförallt webbstöd och stödtelefon för yrkesverksamma samt stöd till nationella myndigheter och övriga länsstyrelser. Läs mer om de olika regeringsuppdragen här.

Till kompetensteamet finns även en referensgrupp kopplad, med utvalda personer inom andra verksamheter, med mångårig och specifik kompetens på området

Uppdrag att utveckla ett kompetensteam

År 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag från regeringen att utveckla kompetensteamet till ett nationellt kompetensteam. Inom ramen för uppdraget har även en nationell stödtelefon inrättats.

År 2013 fick Länsstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla det kompetensteam som bildades inom ramen för vägledningsuppdraget Våga göra skillnad (U2011/4322/JÄM), till ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Uppdraget förlängdes till och med 2019 (S2017/07421/JÄM (delvis)) och slutredovisades den 29 mars 2019.

”Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland ett förnyat uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla det Kompetensteam som finns kopplat till vägledningsuppdraget. Syftet är att Kompetensteamet ska utvecklas till ett nationellt kompetensteam för att samordna och stödja arbetet mot tvångs- och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet ska även kunna bistå övriga berörda myndigheter och organisationer med kunskap och kompetens på området, samt verka för att befintliga nationella riktlinjer beaktas på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen Östergötland ska lämna in en slutredovisning där utvecklingen av myndighetssamverkan och redovisa eventuella förslag till åtgärder.”

Förutsättningarna för att ansvara, utveckla och driva det nationella kompetensteamet, bygger på erfarenheter från de tidigare regeringsuppdrag som Länsstyrelsen Östergötland ansvarat för sedan 2005. Erfarenheterna från de tidigare uppdragen har bidragit till en både djup och bred analys av behoven av kunskap, utveckling och olika åtgärder, som har legat till grund för ett långsiktigt strategiskt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragen har också bidragit till att bygga upp kunskap och kompetens samt till att skapa nätverk och samarbete lokalt, regionalt och nationellt.

Innehåll

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.