Barn i internationell människohandel och exploatering – Vägledning för socialtjänsten

Socialtjänstens uppdrag vid misstänkt människohandel med barn skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn misstänkts fara illa. När det gäller barn i människohandel eller exploatering finns det emellertid vissa faktorer som socialtjänsten behöver vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd och stöd. Om barnet vistas i Sverige tillfälligt behöver socialtjänsten också samarbeta med myndigheter i andra länder och förhålla sig till regelverken kring skydd av barn i internationella situationer.

Syftet med vägledningen är att öka medvetenheten inom socialtjänsten om människohandel och exploatering av barn. Syftet är vidare att ge praktiskt stöd i handläggningen av ärenden samt tydliggöra socialtjänstens ansvar enligt bestämmelser i svensk och internationell rätt.

Mottagare av vägledningen är primärt socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Delar av vägledningen kan även ge stöd till andra delar av socialtjänstens verksamhet, till exempel till jurister, enheter för ekonomiskt bistånd och förebyggande verksamheter samt boenden och andra utförare av insatser som möter barn i utsatthet eller i risksituationer.

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.