Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext under 2022

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en ny kartläggning av personer som förts bort i en hederskontext under 2022. Kartläggningen beskriver bland annat i vilka syften personer förs bort, vilka åtgärder kommuner har vidtagit i ärenden rörande bortförda personer och i vilken utsträckning kommuner har fungerande rutiner och samverkansformer i arbetet med att förhindra och hantera bortföranden. I rapporten dras slutsatser och rekommendationer lämnas om såväl myndigheternas arbete som översyn av tillämplig lagstiftning. Förhoppningen är att kartläggningen ska bidra med värdefull kunskap om hur arbetet med att förebygga och förhindra bortföranden i en hederskontext kan förbättras.

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.