Slutredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029)

Regeringen gav 2021 Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. I februari 2022 delredovisades uppdraget med fokus på vidtagna åtgärder samt en plan för det fortsatta arbetet. I denna rapport slutredovisas Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029).

I rapporten konstateras bland annat att arbetet med att etablera hållbara strukturer och långsiktiga arbetssätt och genomföra gemensamma insatser för att förebygga och bekämpa könsstympning behöver fortsätta. Det finns således behov av ytterligare erfarenhetsutbyte och fortsatt samverkan mellan myndigheter för att nå en hållbarhet i det fortsatta arbetet.

Sök publikationer

Här hittar du enkelt information och material. Gå till publikationer

Stödtelefonen

Behöver du vägledning i ett ärende som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Ring vår stödtelefon.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.