• Sortering

  • Typ

Remissvar

Remissvar   2022 2022-05-31 Remissyttrande över promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022-02-17 Yttrande avseende Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer »

Fadimedagen

Idag är det 19 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Vi minns hennes mod och förmåga att sätta ord på den utsatthet som

Läs mer »

English

National Centre against Honour-based violence and oppression The County Administrative Board of Östergötland has had different missions to work against honour-based violence and oppression (HBV)

Läs mer »

Strukturer för stöd

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett

Läs mer »

Metodstöd för samverkan

Det här är den andra reviderade upplagan av Metodstöd för samverkan – hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för

Läs mer »

Lagstiftning och mänskliga rättigheter

Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också

Läs mer »

Ärenden i Sverige

Ärenden i Sverige Nationella kartläggningar och nationell statistik kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige förekommer i

Läs mer »

Samverkan

Samverkan med andra aktörer Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt

Läs mer »

Samverkan och vägledning

Samverkan och vägledning Som anställd inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst eller rättsväsende, har du ett ansvar att förebygga och motverka våld och att den

Läs mer »

Söker du en särskild publikation? Här kan du kan söka bland våra publikationer

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.