• Sortering

  • Typ

Ärenden i Sverige

Ärenden i Sverige Nationella kartläggningar och nationell statistik kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige förekommer i

Läs mer »

Samverkan

Samverkan med andra aktörer Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt

Läs mer »

Samverkan och vägledning

Samverkan och vägledning Som anställd inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst eller rättsväsende, har du ett ansvar att förebygga och motverka våld och att den

Läs mer »

Ideella organisationer

Ideella organisationer Ideella organisationer kan utgöra ett viktigt stöd till barn, unga och vuxna som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap

Läs mer »

Projektmedel

Nationella projektmedel Inom ramen för tidigare nationella uppdrag har Länsstyrelsen Östergötland beviljat projektmedel till nationella eller länsöverskridande insatser som syftar till att förebygga och bekämpa

Läs mer »

Nationella stödtelefonen

Nationella stödtelefonen Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta

Läs mer »

Kunskapshöjande insatser

Kunskapshöjande insatser Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer »

Regionala resurscentra

Regionala resurscentra Sedan 2018 har nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samordnat regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra

Läs mer »

Organisation

Organisation Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Den 1 oktober 2022 blev uppdraget

Läs mer »

Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan den 1 oktober 2022 utförs

Läs mer »

HBTQ och heder

HBTQ och heder Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner kan vara särskilt utsatta i ett hedersrelaterat sammanhang eftersom det i princip är otänkbart med något annat

Läs mer »

Sök

Söker du en särskild publikation? Här kan du kan söka bland våra publikationer

Läs mer »

Socialtjänst

Socialtjänsten Socialtjänstens ansvar är att verka för att stödja flickor och pojkar, unga kvinnor och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta

Läs mer »

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och ett ansvar för att se till att personer som

Läs mer »

Polis och åklagare

Polis och åklagare Det är viktigt att uppmärksamma om ett brott kan ha ett hedersmotiv. Det kan få stor betydelse för det fortsatta arbetet under

Läs mer »

Kontakt

Kontakta oss Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3581 86 Linköping 010-223 50 00 nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se AvdelningschefSandra Petersson Enhetschef, Enheten för

Läs mer »

För dig som är utsatt

Till dig som är utsatt eller riskerar att utsättas I Sverige ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att

Läs mer »

Förskola och skola

Förskolan Personal inom förskola har en viktig roll i att tidigt upptäcka barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i allmänhet och hedersrelaterat

Läs mer »

Söker du en särskild publikation? Här kan du kan söka bland våra publikationer

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.