Projektmedel

Nationella projektmedel Inom ramen för tidigare nationella uppdrag har Länsstyrelsen Östergötland beviljat projektmedel till nationella eller länsöverskridande insatser som syftar till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.  Utlysningen av projektmedel avslutades 2019. De organisationer som beviljades medel slutrapporterade i januari 2021.  Utgångspunkten för utlysningen var […]

Nationella stödtelefonen

Nationella stödtelefonen Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Då kan du ringa till den nationella stödtelefonen. Syftet med stödtelefonen är att ge stöd på generell nivå till yrkesverksamma som i […]

Kunskapshöjande insatser

Kunskapshöjande insatser Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Skicka en förfrågan till utbildning.nationellt.centrum.hrv.ostergotland@lansstyrelsen.se

Regionala resurscentra

Regionala resurscentra Sedan 2018 har nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samordnat regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Det långsiktiga målet med resurscentrasatsningen är att bidra till att uppnå målsättningarna i […]

Organisation

Organisation Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft olika nationella regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Den 1 oktober 2022 blev uppdraget permanent i och med att Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättades. Centrumet ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck […]

Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från regeringen att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan den 1 oktober 2022 utförs arbetet av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor handlar om alla människors grundläggande rättigheter, om […]

Intellektuell funktionsnedsättning och heder

Hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld är en oerhört sårbar och svårupptäckt målgrupp. Sårbar för att de ofta är i beroendeställning till den/dem som utövar våldet samt har en annan referensram kring vad som är önskvärd eller acceptabel behandling. Svårupptäckt då det hedersrelaterade förtrycket och våldet […]

HBTQ och heder

HBTQ och heder Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner kan vara särskilt utsatta i ett hedersrelaterat sammanhang eftersom det i princip är otänkbart med något annat än en heterosexuell relation eller att någon skulle ha en könsidentitet som inte stämmer överens med det juridiska könet. Det kan finnas ett totalt tabu kring hbtq-frågor i familjer och […]

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Alla former av våld och förtryck ska motverkas och bekämpas. Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet och förtrycket innebär inte att det är värre än eller väsensskilt från annat våld i nära relation. Det finns både skillnader och likheter, men för att kunna möta de som är utsatta eller […]

Barnäktenskap och tvångsäktenskap

Barn- och tvångsäktenskap Barn- och tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck. Barn- och tvångsäktenskap kan ske genom att familj eller släktingar försöker övertyga, pressa, tvinga, hota eller misshandla den unga till att gifta sig mot sin vilja. Det drabbar främst flickor men även pojkar. Många som har tvingats in i ett tvångsäktenskap […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.