Vårt uppdrag

Vårt uppdrag Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) arbetar på regeringens uppdrag med att stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Centrumets uppdrag framgår av Förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget innebär bland annat: […]

Omvärldsbevakning och nyhetsbrev

Närbild på person som tittar igenom en kikare

Omvärldsbevakning och nyhetsbrev Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) bedriver en strukturerad omvärldsbevakning av frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Omvärldsbevakningen används för att sammanställa och sprida information och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt om arbetet på området till yrkesverksamma och andra myndigheter. Vi bevakar löpande utvecklingen av frågor som […]

Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel En person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan samtidigt vara utsatt för prostitution och människohandel. Även det omvända gäller – att en person som utnyttjas i prostitution och människohandel också kan vara utsatt för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att vara uppmärksam på när […]

Webbkurs Heder

Webbkurs Heder Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, […]

Remissvar

Remissvar   2023 2023-12-01 Yttrande över motion om kommunöverskridande samarbete för skyddade boenden 2023-11-16 Yttrande betänkande SOU 2023:37 Länsstyrelsen Östergötland 2023-10-24 Yttrande betänkande SOU 2023:24 Länsstyrelsen Östergötland 2023-09-26 Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar av brottsofferdirektivet 2023-07-27 Remissvar, En uppväxt fri från våld 2023-05-05 Remissvar, Tryggare hem för barn 2023-04-17 Remissvar, Vägar till […]

English

National Centre against Honour-based violence and oppression The County Administrative Board of Östergötland has had different missions to work against honour-based violence and oppression (HBV) on behalf of the Swedish government since 2005. In 2014 an expert team was formed to coordinate and support efforts to prevent and counteract honour-related violence and oppression, child marriage, […]

Lagstiftning och mänskliga rättigheter

Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv.  Svensk lagstiftning Barnkonventionen Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen […]

Ärenden i Sverige

Ärenden i Sverige Nationella kartläggningar och nationell statistik kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige förekommer i begränsad utsträckning.  Kartläggningar och statistik kan utgöra viktiga underlag för att identifiera vilka insatser som behöver vidtas för att utveckla det akuta och det långsiktigt stödet till de som är […]

Samverkan

Samverkan med andra aktörer Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt och inom ramen för olika satsningar. Det sker bland annat genom utbildningsinsatser, informationskampanjer, samverkan kring regeringsuppdrag och även som stöd både i det övergripande och i det praktiska arbetet. Nationellt […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.