Prostitution och människohandel

Prostitution och människohandel En person som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan samtidigt vara utsatt för prostitution och människohandel. Även det omvända gäller – att en person som utnyttjas i prostitution och människohandel också kan vara utsatt för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt att vara uppmärksam på när […]

Webbkurs Heder

Webbkurs Heder Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet, nuvarande Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt Södertälje kommun. Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens […]

Remissvar

Remissvar   2022 2022-05-31 Remissyttrande över promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022-02-17 Yttrande avseende Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 2021 2021-09-13 Remissvar avseende 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk 2021-05-31 Remissyttrande över Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU […]

English

National Centre against Honour-related Violence and Oppression The County Administrative Board of Östergötland has had different missions to work against honour-related violence on behalf of the Swedish government since 2005. In 2014 an expert team was formed to coordinate and support efforts to prevent and counteract honour-related violence and oppression, child marriage, forced marriage and […]

Lagstiftning och mänskliga rättigheter

Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv.  Svensk lagstiftning Barnkonventionen Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen […]

Ärenden i Sverige

Ärenden i Sverige Nationella kartläggningar och nationell statistik kring hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige förekommer i begränsad utsträckning.  Kartläggningar och statistik kan utgöra viktiga underlag för att identifiera vilka insatser som behöver vidtas för att utveckla det akuta och det långsiktigt stödet till de som är […]

Samverkan

Samverkan med andra aktörer Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samverkar med övriga länsstyrelser, andra myndigheter och aktörer på olika sätt och inom ramen för olika satsningar. Det sker bland annat genom utbildningsinsatser, informationskampanjer, samverkan kring regeringsuppdrag och även som stöd både i det övergripande och i det praktiska arbetet. Nationellt […]

Samverkan och vägledning

Samverkan och vägledning Som anställd inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst eller rättsväsende, har du ett ansvar att förebygga och motverka våld och att den som blir utsatt uppmärksammas och får samhällets stöd. Ansvaret är särskilt stort när det gäller barn, att värna deras hälsa och utveckling. Det är ett stort ansvar, men också en […]

Ideella organisationer

Ideella organisationer Ideella organisationer utgör ett oerhört viktigt stöd till barn, unga och vuxna som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. De är också en viktig samverkanspart i arbetet med att ge stöd, vård och skydd till utsatta. Nedan finns en lista över organisationer som du kan ta kontakt […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.