Lärande exempel – negativ social kontroll och hedersrelaterat våld och förtryck

logga nordens valfardscenter

Nordens välfärdscenter driver projektet Nordisk samverkan om integration vilket är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av immigranter och flyktingar. Projektet är ett nordiskt nav för utveckling och erfarenhetsutbyte inom integrationsområdet och tar upp integration kopplat till flera olika delar av samhällslivet: arbetsmarknad, boende, sociala insatser och demografi. Under varje temaområde presenteras jämförelser […]