Allt jag inte får göra – Unga om hedersrelaterat våld och förtryck

omslag_allt_jag_inte_far_gora_unga_om_hrv

Rapporten ”Allt jag inte får göra – unga om hedersrelaterat våld och förtryck” bygger på de samtal Rädda Barnen fått genom stödchatten Kärleken är fri de senaste fem åren. I underlaget lyfts ungas egna röster, för att ge en bild av hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket ser ut idag.

Rutiner och stöd kring arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

omslag_rutiner_stod_kring_arbetet_med hrv

För att få en aktuell bild av hur svenska kommuner och regioner arbetar med föräldraskapsstöd riktat till familjer i en hederskontext har MFoF låtit genomföra en enkätundersökning under hösten 2022. Denna enkät är den första nationella kartläggningen av förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där även föräldraskapsstöd ingår.

Utvärdering regionala resurscentra

2024 genomfördes en utvärdering av resurscentrauppdraget via Beyond Research. Undersökningen bygger på djupintervjuer med yrkesverksamma som arbetar med resurscentrasatsningen i län som befinner sig i olika faser. Syftet med undersökningen var att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med att etablera regionala resurscentra med stöd till yrkesverksamma respektive utsatta, samt att hitta en långsiktig finansieringslösning. […]

Årlig redovisning av verksamheten 2023 – Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Omslag årsredovisning NCH 2023

I denna rapport redovisas verksamheten inom Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) under 2023. NCH ska enligt förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. NCH ska bland annat stödja kommuner och […]

Slutredovisning av uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor (A2021/01029)

Två kupad händer runt en orange boll innehållandes texten "Myndighetssamverkan för mänskliga rättigheter".

Regeringen gav 2021 Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. I februari 2022 delredovisades uppdraget med fokus på vidtagna åtgärder samt en plan för det fortsatta arbetet. I denna rapport slutredovisas Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor […]

Kartläggning av bortförda personer i en hederskontext under 2022

Del av ett flygplan med moln i bakgrunden

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH) vid Länsstyrelsen Östergötland har genomfört en ny kartläggning av personer som förts bort i en hederskontext under 2022. Kartläggningen beskriver bland annat i vilka syften personer förs bort, vilka åtgärder kommuner har vidtagit i ärenden rörande bortförda personer och i vilken utsträckning kommuner har fungerande rutiner och […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.