Aktuellt utifrån covid-19

(2020-06-04) Hälso- och sjukvårdspersonal gör ett fantastiskt arbete under tuffa förhållanden. Ni är viktiga!

Vi följer händelseutvecklingen gällande Coronaviruset covid-19 och informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt.

Vi i Nationella kompetensteamet vill dock skicka en vädjan till er om att höja er uppmärksamhet när det kommer till de kvinnor, barn och unga som ni träffar och som kan vara utsatta för våld i olika former. Ni kan vara de enda utanför familjen som de tillåts träffa. I tider av isolering och social distansering kan besök hos hälso- och sjukvården vara en av få möjligheter att få lämna hemmet. Den gravida kvinnan får fortfarande gå på kontroller på MVC och åka till förlossningen för att föda barn. En förälder får fortfarande gå på kontroller på BVC med sitt barn. Vid sjukdom hos sig själv eller sitt barn finns fortfarande hälsocentraler att vända sig till.

 • Våld är alltid akutvård. Att söka vård på grund av våld är inte att uppta vårdens resurser i onödan. Forskning visar att många som är utsatta för våld söker vård för andra symtom än fysiska skador till följd av våldet. Det kan röra sig om psykosomatiska symtom som magont, huvudvärk osv. Symtom som går att härleda till exempelvis stress. En person utsatt för våld kanske söker för symtom som i dagsläget inte är prioriterade inom den hårt ansträngda vården.
 • Använd de kanaler ni kan för att nå ut till våldsutsatta, exempelvis regionens och kommunens hemsidor och sociala medier som Instagram och Facebook.
 • Gäller det ett barn eller en ungdom: försök prata med barnet utan medföljande vuxen. Vid misstanke om våld ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Tänk på att barn och unga oftast inte berättar om våldet om vuxna inte ställer rätt frågor.
 • Gäller det en vuxen person: förmedla att det finns hjälp att få. Ge personen kontaktuppgifter till socialtjänst, polis och kvinnofridsmottagning eller liknande. Hjälp till att förmedla kontakten. Vid akut oro kan socialtjänst kontaktas omedelbart och handläggaren kan ha möjlighet att komma samma dag. Om någon följer med personen, försök få en stund med personen i enrum. Om det finns behov av tolk, anlita en sådan. Tänkt på att det är olämpligt att använda anhöriga som tolk.
 • Inom stora delar av vården har rutiner förändrats i samband med Covid-19 och det är inte säkert att partner och föräldrar får följa med vid besök hos vården. Ha som rutin att alltid fråga om våld och annan utsatthet. Tänk på att den eller de som utövar våldet kan vara såväl en partner som föräldrar, syskon eller andra släktingar. Fråga hur det är hemma; det är en adekvat fråga under rådande omständigheter. Det viktiga är att våga fråga! Att du frågar kan göra skillnad. Oavsett svar kan du alltid informera om vad man kan göra om man är utsatt.
 • Om du är orolig: boka ett återbesök. Vid detta återbesök kan du vara mer förberedd och ha en plan för hur du ska bemöta den utsatta.
 • Du som jobbar som chef eller i ledningsgrupp – prata med personalgruppen om dessa frågor och ta upp det till diskussion. Vad kan ni inom er verksamhet förändra och hur kan ni nå ut till och hjälpa de kvinnor, barn och unga som ni träffar? Det är ditt ansvar att ge personalen förutsättningar att hantera dessa situationer.
 • Prata om dessa frågor med dina kollegor – är den ökade utsattheten bland kvinnor, barn och unga något som ni fått information om och är det något ni jobbar aktivt med? Sprid information och prata om hur ni kan göra skillnad.
 • Det här är ett tillfälle att se vad som kan utvecklas i era nuvarande rutiner. Se över dem och skapa nya för att i framtiden ha en bättre beredskap.

Nationella kompetensteamet står till förfogande för att stötta i arbete med frågor kring skydd, stöd och riskbedömning. Du är välkommen att kontakta nationella stödtelefonen för att få vägledning och stöd kring ärenden och allmänna frågor. Du når oss på telefonnummer 010-223 57 60. Vi svarar vardagar kl. 8-16. Du kan också besöka läsa mer här på vår webbplats.


Är du orolig för en kompis? Vem ska du prata med?

När ungdomar utsätts för förtryck, våld eller till och med risken att bli bortgifta, så finns det ofta någon som uppfattar signalerna först – en kompis. En undersökning från Stiftelsen Allmänna Barnhuset visar att om de utsatta tar steget att berätta för någon, så väljer de flesta en jämnårig. Men vad kan kompisen göra? Och vem ska hen vända sig till?

När skolor stänger och många är sjuka minskar inte oron för en kompis, men däremot möjligheterna att ta kontakt med vuxna. Man kanske känner att ens egen oro inte är så viktig jämfört med virus och ekonomisk kris. Men oron finns ändå där, oro för kompisen som inte får välja sina kläder, som inte får ha sin telefon, som blir kontrollerad av syskon, som antyder att det är bråkigt hemma ibland. När man inte går till skolan och kan träffas och fråga, när sms inte besvaras, när hen inte är med på de lektioner som hålls på nätet, eller när man inte kan ha sällskap med varandra på lunchen och kolla läget längre, hur ska man då göra?

Det är viktigt att alla barn vet att de alltid kan vända sig till en vuxen för att få stöd. En vuxen som tar ansvar. Du som jobbar på en skola, oavsett om den är öppen eller stängd; fundera på hur du kan få ut information till elever. Information om att även om världen förändras finns samhällets funktioner kvar där ute. Fortsätt ha kontakt med elever och se till att det finns sätt för dem att få kontakt med dig. Informera elever om telefonnummer till polis, socialtjänst, chattjourer, och dela gärna vår kampanj som du kan hitta här.

Ingen ska känna sig ensam och ingen ska känna att deras oro är onödig. Våld är alltid akut.

För er som är yrkesverksamma finns vår stödtelefon på telefonnummer 010- 223 57 60. Vi har utökat öppettiderna och svarar på ditt samtal kl. 8-16 på vardagar. För mer information och stöd, läs mer på här på vår webbplats.

Tillsammans kan vi göra skillnad.


(2020-04-06) Det hedersrelaterade våldet och förtrycket fortsätter i skuggan av Coronakrisen.

I dag lever vi under exceptionella förhållanden och hårt arbete krävs för att samhällets funktioner ska fortsätta fungera. Personal inom vården gör ett oerhört viktigt arbete för att hantera patienter som behöver akut hjälp.

Barn och unga som riskerar att fara illa hamnar i en ännu svårare situation under kristider. När yrkesverksamma i större utsträckning jobbar hemifrån och många är frånvarande på grund av sjukdom, får barn och unga mindre tillgång till vuxna som kan se deras behov av stöd och hjälp. Vi vill därför uppmana alla att ta ett gemensamt ansvar för att finnas där för våra barn och unga!

 • Om du arbetar inom skola och är orolig för att en elev är utsatt eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, hitta nya sätt att hålla kontakten. Om du misstänker att ett barn far illa – gör en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Om du arbetar inom socialtjänst, skola eller ideell sektor och känner oro eller behöver vägledning kring de olika dilemman som kan uppstå till följd av rådande situation, ring till den nationella stödtelefonen för vägledning och stöd på telefonnummer 010-223 57 60. Vi svarar vardagar kl. 8-16. Vi är bara ett samtal bort! Barn och unga har fortfarande en lagstadgad rätt till stöd och skydd.
 • Vi uppmanar dig som medmänniska att agera när du misstänker att ett barn far illa. Vänd dig till socialtjänsten i din kommun om du är orolig för att ett barn i din närhet utsätts för våld eller på annat sätt far illa.

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck här på vår webbplats.


(2020-03-26) Coronakrisen stoppar inte hedersrelaterat våld och förtryck

Med anledning av samhällssituationen har nationella kompetensteamet som många andra aktörer uppmärksammat att risken för våld i familjen mot barn och unga ökar i takt med begränsning av rörelsefriheten, inte minst för dem som lever i en hederskontext. Vi har uppmanat skola och socialtjänst att utveckla rutiner för att stötta dessa barn och unga under de exceptionella omständigheter som råder. Nationella kompetensteamet står till myndigheternas förfogande för att stötta dem i deras arbete med frågor kring skydd, stöd och riskbedömning.

Höj din uppmärksamhet inom hälso- och sjukvård

Vi är väl medvetna om att ni inom hälso- och sjukvården är i en väldigt ansträngd situation och vi är tacksamma över det arbete ni dagligen gör. Men med anledning av den rådande situationen vill vi ändå rikta en särskild vädjan till er. Höj er uppmärksamhet för/mot barn och unga som söker vård av olika anledningar och ställ frågan om våld. Vid oro för barnet eller misstanke om våld, ha samtal med barnet i enrum, utan vårdnadshavaren på plats. Vid misstanke om att våld förekommit ska orosanmälan göras till socialtjänsten. I dessa dagar kan hälso- och sjukvården vara den enda aktör som möter barn som far illa, och som kanske söker vård för något annat. Det är viktigt att skärpa uppmärksamheten. Barn och unga berättar ofta inte om våldet om vuxna ansvariga inte ställer rätt frågor.

Vi vill betona det gemensamma ansvaret som vi alla bär på för att stötta och ställa upp för de barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Ni är välkomna att kontakta nationella stödtelefonen för att få vägledning och stöd kring avidentifierade ärenden, på telefonnummer 010-223 57 60. Vi svarar vardagar kl. 8-16. Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck här på vår webbplats.


(2020-03-24) Utökade öppettider för stödtelefonen

Social isolering är ingenting nytt för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Många måste gå hem direkt efter skolan och får inte välja sina egna kompisar. Andra begränsningar kan vara att de inte får ha mobiltelefoner, att deras datorer kontrolleras eller att de inte får gå ut utan sällskap av familjemedlemmar. Skolan blir en frizon där man får möjlighet att vara sig själv och möta jämnåriga och vuxna utanför familjen. När familjer nu isolerar sig allt mer riskerar utsatta barn att helt förlora kontakten med omvärlden.

Skolan är också en plats där elever som mår dåligt eller misstänks fara illa uppmärksammas. Gymnasieskolorna har redan gått över till distansundervisning och även om grundskolorna fortfarande är öppna, är många elever redan frånvarande. Vissa är säkert sjuka, andra är rädda. En del av dem kan hållas hemma mot sin vilja. Det är därför brådskande att skolorna (vidare)utvecklar rutiner för att följa upp frånvaro och dess orsaker. Det är också angeläget med en god samverkan med socialtjänst och polis. Elevvård måste fungera även på distans.

Covid-19 skapar dagligen nya situationer som vi får lära oss att hantera. Hedersrelaterat våld och förtryck är inte en ny situation, men samhällets förutsättningar att uppmärksamma och kunna ge stöd och skydd har förändrats. Vi behöver anpassa våra insatser till den förändringen och bryta isolering som inte är relaterad till sjukdom.

Nationella Kompetensteamets stödtelefon får omgående utökade öppettider för att möta yrkesverksammas behov av rådgivning. Vi kommer att ha öppet vardagar kl. 8-16 så länge behov finns. Du når oss på telefonnummer:  010-223 57 60.

För mer information och stöd, läs mer på här på vår webbplats.

Följ oss även på Twitter (@Hedersfortryck)


(2020-03-23) I dessa dagar av uppmanad isolering i hemmen är det av stor vikt att alla som har kontakt med barn och unga, och ett ansvar för deras välmående, inte drar ner på verksamheten. Alla som har öppenvårdsinsatser för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck behöver snabbt hitta alternativa kontaktvägar till varje individ. Detta gäller skola, socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri, ungdomshälsa etc.

Det är viktigare än någonsin att upprätthålla kontakten och utan dröjsmål anmäla oro för att någon far illa till socialtjänsten. Våldet ökar i takt med isolering, och vi måste tillsammans hitta nya sätt att skydda utsatta barn och unga när vi inte träffar dem i vardagen.

För er som har personer placerade i skydd är det av stor vikt att skyddet kvarstår. Att avbryta placeringar av oro för smitta kan få förödande konsekvenser eftersom hedersrelaterat våld och förtryck inte upphör när andra kriser tar vid. Det är nu förmågan till samverkan och kreativitet för att hitta individuella lösningar sätts på prov.

Om du behöver diskutera och få rådgivning kring enskilda, avidentifierade ärenden, ring vår stödtelefon på tfn 010-223 57 60. Vi svarar vardagar kl. 9-16. Vill du läsa mer om hedersrelaterat våld och förtryck, läs mer här på vår webbplats.


(2020-03-20) Nationella kompetensteamet har uppmärksammat artiklar om hur våldet ökar i takt med att familjer isolerar sig allt mer hemma. Vi vill påtala att det rör sig om ett redan pågående våld som ökar på grund av rådande situation.

När skolorna nu drar ner på verksamheten vill vi göra alla som jobbar framför allt i skola och socialtjänst uppmärksamma på att utan dröjsmål hitta rutiner för att inte tappa kontakten med elever som man misstänker är utsatta. För barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är skolan deras enda fristad, den plats där de har vuxna utanför familjen att vända sig till. Det är också ett avbrott från en vardag präglad av kontroll, begränsningar, hot och våld.

Skolan har, ibland i samverkan med socialtjänst, ofta långsiktiga samverkansplaner som utgår från att barnen blir sedda och har någon som uppmärksammar dem från dag till dag. Vi hoppas att verksamheterna ser varje barn och ungdom man tidigare hyst oro för och försäkrar sig om att det finns en plan för fortsatt stöd och skydd. Nationella kompetensteamet vill särskilt uppmärksamma alla verksamheter på risker att barn förs ut ur landet. Detta är någonting vi lyfter framför allt i samband med lov. Om skolorna stängs och det är ovisst när de öppnar igen befarar vi att barn redan nu kan föras ut ur landet och inte kommer att saknas förrän skolstart i augusti.

För mer information och stöd, läs mer här på vår webbplats, eller ring vår stödtelefon på tfn 010-223 57 60.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.