Delredovisning och plan klar för att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum

Nu är delredovisningen och planen för regeringsuppdraget att förbereda inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck klar.

I rapporten redovisar Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland de åtgärder som hittills vidtagits och planeringen för det fortsatta arbetet.

Rapporten är indelad i avsnitt utifrån de områden som är särskilt utpekade i uppdraget som uppgifter som ska höra till det nationella kompetenscentrets verksamhet. I respektive avsnitt presenteras en analys av nuläget, vad som skett hittills inom ramen för det aktuella uppdraget samt de delar som behöver klarläggas ytterligare. Dessutom berörs i ett första avsnitt det nationella kompetenscentrets roll och uppgifter i förhållande till, framför allt, andra nationella myndigheter med uppdrag på området. I det avslutande avsnittet presenteras en preliminär plan för det fortsatta arbetet med uppdraget under år 2021.

Ladda ner och läs rapporten

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.