Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland vill uppmärksamma den 6 februari som är Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning av flickor och kvinnor är en aktuell och viktig samhällsfråga i Sverige och i många andra delar av världen. Könsstympning leder till allvarliga hälsoproblem för många utsatta flickor och kvinnor.

Unicef uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade och varje år riskerar 3,9 miljoner flickor att bli utsatta för någon typ av könsstympning. Könsstympning är ett fruktansvärt ingrepp och brott mot flickor och kvinnor som har praktiserats i mer än 2000 år. Det krävs långsiktiga insatser på olika nivåer för att utrota könsstympning. Det pågår en global kamp för att nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor ska bli verklighet och att ingen lämnas utanför.

Det är oerhört viktigt att vi även i Sverige upptäcker utsatta och erbjuder stöd och hjälp. Studier och praktiska erfarenheter visar att det finns ett stort behov av ökad kunskap bland yrkesverksamma som möter utsatta och anhöriga. Barnperspektivet behöver förstärkas i alla led, i såväl det förebyggande arbetet som när det gäller att erbjuda mediciniskt och psykologiskt stöd till utsatta.

Kunskapen om könsstympning har ökat de senaste åren i Sverige och frågan har inkluderats i i stort sett allt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Trots pågående arbete mot könsstympning är kunskapsnivån och tillgången till vård och stöd fortfarande ojämn över landet. Könsstympning av flickor och kvinnor är en komplex fråga och kan upplevas stigmatiserande. Det är därför viktig att fortsätta utveckla kunskapen för att bli bättre på att förebygga brottet och för att ge utsatta och anhöriga ett professionellt och fördomsfritt bemötande.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har fått ett regeringsuppdrag tillsammans med flera andra nationella myndigheter för att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor. En del av uppdraget handlar om att under 2023 ta fram informationsinsatser till flickor och kvinnor som redan är utsatta eller riskerar att bli utsatta för könsstympning. Information ska även riktas till anhöriga och till olika yrkesgrupper som möter de som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning. Informationsinsatsen lanseras efter sommaren och uppdaterad information och nytt material kommer att nås via hedersfortryck.se.

Läs mer om könsstympning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.