Kartläggning av landets bortförda barn genomförd

En majoritet av landets kommuner behöver förbättra sitt arbete vad gäller hanteringen av ärenden rörande bortförda barn och vuxna. Det visar den nationella kartläggning av bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta som det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland genomfört.

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till Statistiska centralbyrån (SCB) att genomföra en enkätundersökning på temat bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Detta i syfte att samla in ytterligare underlag som kan användas för att fortsätta utveckla myndigheters insatser på området. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning och omfattade två enkäter, en till socialtjänstförvaltning och en till utbildningsförvaltning, i samtliga 290 kommuner. Socialtjänst respektive skol‑/utbildningsförvaltning har svarat på frågor i en webbenkät utifrån situationen i den egna förvaltningen för tidsperioden januari till och med december 2019. Totalt besvarade 192 kommuner enkäten till förvaltning för utbildning/skola och 192 kommuner svarade på socialtjänstenkäten, vilket ger en svarsandel på 66 procent på båda enkäterna.

43 av 192 kommuner som svarade på socialtjänstenkäten uppgav att de hade kännedom om bortförda personer under 2019. Sammanlagt rör det sig om 199 personer, varav 86 procent barn. I samma enkät framkom att 27 av 192 kommuner hade kännedom om barn som uppges vara gifta, till det sammanlagda antalet av 36 barn. Eftersom drygt 30 procent av landets kommuner (såväl stora som små) inte har svarat på enkäterna, kan vi anta att det finns ett betydande antal bortförda personer och barn som uppges vara gifta som varken omfattas av enkätresultaten eller har uppmärksammats av ansvariga förvaltningar inom kommunerna.

En majoritet av kommunerna, vad gäller både socialtjänstens och skolans verksamhet, uppgav att deras hantering av ärenden rörande bortförda barn och vuxna kan förbättras. Utifrån kartläggningens resultat tycks inte minst storstäder och storstadsnära kommuner ha ett arbete att göra när det gäller att uppmärksamma bortförda personer samt att utveckla rutiner och samverkan på området.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

Länsstyrelsen Östergötland har på uppdrag av regeringen utvecklat ett nationellt kompetensteam i syfte att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I kompetensteamet ingår bland annat utredare, strateger och sakkunniga inom hedersrelaterat våld, poliser, socialsekreterare och forskare. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för den nationella stödtelefonen som inrättades för att stötta yrkesverksamma med råd och vägledning.

Läs kartläggningen här

Årsrapport 2019. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019

Statistik över samtal till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.