Nytt informationsmaterial om skärpt lagstiftning kring hedersbrott

Den 1 juli 2020 träder skärpt lagstiftning i kraft i form av:

  • Barnäktenskapsbrott
  • Utreseförbud
  • Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram informationsmaterial och affischer kring den skärpta lagstiftningen som ni gärna får sprida till era kontakter och i era nätverk. Här på vår webbplats hittar ni informationsmaterial riktat till vårdnadshavare, barn och ungdomar samt till yrkesverksamma. Materialet går antingen att skriva ut som affischer eller ladda hem för visning på skärmar.

Du hittar materialet via denna länk

Kortfattat innebär den skärpta lagstiftningen att:

Barnäktenskapsbrott

Större ansvar läggs på vårdnadshavare att skydda sina barn från att utsättas för äktenskap. Den som förmår eller tillåter att ett barn gifter sig eller ingår en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas. Det behöver inte längre bevisas att barnet befann sig i en utsatt belägenhet när barnäktenskapet skedde. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas, liksom i vissa fall exempelvis vigselförrättaren Brottet kan ge fängelse i upp till 4 år.

Utreseförbud

Utreseförbud är en åtgärd för att skydda barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Utreseförbudet regleras i Lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) och socialtjänsten kan göra ansökan hos förvaltningsrätten. Om det är brådskande kan socialnämnden fatta beslut om ett tillfälligt utreseförbud som gäller omedelbart. Domstolen/nämnden måste skicka sitt beslut till Polismyndigheten för att utreseförbudet ska registreras. Den som för ut ett barn ur landet i strid mot ett utreseförbud kan straffas. Ett utreseförbud innebär även ett hinder mot att pass utfärdas och en möjlighet att återkalla pass.

Straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

Den särskilda straffskärpningsgrunden innebär att lagstiftaren ser särskilt allvarligt på brottet om det begåtts med hedersmotiv. Straffskärpningsgrunden omfattar brott där motivet varit att bevara eller återupprätta en enskild persons heder eller en hel familjs, släkts eller liknande grupps heder.

För mer information se exempelvis:

– Socialstyrelsens meddelandeblad

– Polisens hemsida

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.