Stort intresse för att etablera regionala resurscentra

Både regeringen och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriterar utbyggnaden av regionala resurscentra för att få till ett samordnat och anpassat stöd för de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Och gensvaret är stort.

– Vi har märkt av ett högt tryck från många delar av landet i att få stöd att utveckla ett regionalt stöd till utsatta, säger Linda Vallin, enhetschef vid Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck (NCH).

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2018 samordnat regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av regionala kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Regionala aktörer så som kommun, region, polis och åklagare ska samverka för att erbjuda anpassat och specialiserat stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan innebära samlokalisering av socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis med flerspråkig kompetens för att underlätta stöd och skydd.

Prioriterad satsning
Målet med den nationella samordningen, som är en central uppgift för NCH, är att sprida goda erfarenheter och arbetssätt och säkerställa en likvärdig utveckling av resurscentraverksamheterna och därmed likvärdigt stöd till utsatta och yrkesverksamma över hela landet. För detta arbete har regeringen avsatt 15 miljoner kronor under 2023 och aviserat lika mycket årligen under de nästkommande tre åren.

–Det är ett otroligt viktigt uppdrag för oss som märks i både utökad och långsiktig finansiering och att fler hos oss arbetar med frågan, säger Linda Vallin.

Just nu ingår 11 län i satsningen, varav 7 tillkommit under året. Det är länsstyrelserna som sköter ansökan för de län som vill utveckla ett regionalt resurscentra med ekonomiskt stöd under fyra år. Efter fyra år ska det finnas egen finansiering. NCH fördelar medel, bistår med övergripande samordning och stöd och erbjuder kunskapshöjande insatser.

Utvärdering och uppdaterad webbkurs för bättre stöd
Under november och december utvärderas vad som hittills fungerat bra och mindre bra i etableringen av regionala resurscentra. Resultatet, som blir klart i början av nästa år, ska leda till strategiska riktlinjer för att optimera förutsättningarna för en lyckad etablering av regionala stödverksamheter.

–Vi hoppas få kunskaper som gör att vi kan stötta de nya länen på bästa sätt, säger Linda Vallin.

NCH samordnar också ett större nätverk för alla regionala resurscentra och liknande verksamheter för möjlighet att utbyta erfarenheter. Under nästa år lanserar NCH även en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, som ska ersätta den etablerade grundkursen ”Webbkurs Heder”.

–Webbutbildningen ska fortsätta vara en viktig grundkurs för yrkesgrupper inom exempelvis socialtjänst, skola och förskola, men den ska också anpassas för att möta fler yrkesgruppers behov av grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, säger Linda Vallin.

För de län som är intresserade av att påbörja utvecklingen av ett regionalt resurscentra är nästa ansökningsperiod våren 2025. Till dess fortsätter utvecklingen av och stödet till de län som redan är på gång. Flera regionala resurscentra, i Västmanland, Skåne och Älvsborg, är eller blir operativa under hösten.

–Det är oerhört glädjande att se de positiva steg som tas runt om i landet mot att barn, unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck får en jämlik tillgång till samordnat och specialiserat stöd oavsett vistelseort, avslutar Linda Vallin.

Mer om uppbyggnaden regionala resurscentra

Om Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland

För mer information, kontakta:
Linda Vallin, enhetschef, Enheten för stöd och samverkan vid Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
010-223 57 84
linda.vallin@lansstyrelsen.se

Jenny Landquist, handläggare, Enheten för stöd och samverkan vid Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck
010-223 57 63
jenny.landquist@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.